Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slo-Slo


Vítame Vás na stránke združenia SLO/SLO. Sme tu pre vás všetkých, ktorí sa chcú aktívne zapojiť do Slovensko - Slovinského kultúrneho, spoločenského a obchodného života.

Naši prioritní partneri:
SPIRIT SLOVENIJA - http://www.spiritslovenia.si
SLOVENIA BUSINESS - https://www.sloveniabusiness.eu/
IZVOZNO OKNO - https://www.izvoznookno.si
SLOVENIA PARTNER - https://www.sloveniapartner.eu
INVEST SLOVENIA - https://www.investslovenia.org

img


img img

img img

Slovinsko - krajina kde sú včely doma, 13.05.2024

img

Katedra slovanských filológii FF UK v Bratislave, Slovinské etnografické múzeum v Ľjubľane, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v SR; Centrum pre slovinčinu a cudzí jazyk FF Univerzity v Ľubľjane, a Združenie SLO/SLO Vás pozývajú pri príležitosti Svetového dňa včiel na podujatie " Slovinsko - krajina kde sú včely doma", ktoré sa bude konať v pondelok 13.05.2024, v priestoroch FF UK v Bratislave. Tešíme sa na Vašu účasť. Borut Meršak Predseda Združenia SLO/SLO...

Čítať ďalej ->Výzva na tri poradné referendá – informácia pre voličov, 25.04.2024

Národné zhromaždenie Republiky Slovinsko na svojom zasadnutí 25. apríla 2024 prijalo dekréty o výzve na tri poradné referendá (Úradný vestník Republiky Slovinsko, č. 35/2024): - o úprave práva na pomoc pri dobrovoľnom ukončení života, - o zavedení prednostného hlasovania pre voľby do Národného zhromaždenia, - o pestovaní a spracovaní konope na lekárske účely a pestovaní a držbe konope na obmedzené osobné použitie. O štyroch referendových otázkach rozhodnú voliči v poradných referendách. Hlasovanie sa uskutoční v nedeľu 9. júna 2024 súčasne s voľbami poslancov Slovinskej republiky do Európskeho parlamentu. Dôležité: - Voliči s...

Čítať ďalej ->Prezentácia možnosti magisterského a doktorandského štúdia na Univerzite v Ľubľane

Vážení krajania, Univerzita v Ľubľane Vás pozýva na online prezentáciu možností magisterského a doktorandského štúdia na Univerzite v Ľubľane. Prezentácia sa uskutoční 10. apríla 2024 o 14:00 v anglickom jazyku. Na podujatí vám budú prezentované užitočné informácie o magisterskom a doktorandskom štúdiu na Univerzite v Ľubľane, živote v Slovinsku a možnostiach akademického, kariérneho a osobného rozvoja tak pre súčasných študentov Univerzity v Ľubľane, ako aj pre tých, ktorí plánujú štúdium na Univerzite v Ľubľane. Prezentácia sa uskutoční v angličtine. Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia. Registrovať sa...

Čítať ďalej ->