Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slo-Slo


Vítame Vás na stránke združenia SLO/SLO. Sme tu pre všetkých ktorí sa chcú aktívne zapojiť do Slovensko- Slovinského kultúrneho, spoločenského a obchodného života.

Naši prioritný partnery:
SPIRIT SLOVENIJA - http://www.spiritslovenia.si
IZVOZNO OKNO - https://www.izvoznookno.si
SLOVENIA PARTNER - https://www.sloveniapartner.eu
INVEST SLOVENIA - https://www.investslovenia.org

img


img img

img img

Obchodná delegácia na Slovensku, 08.11.2019

img

Združenie SLO / SLO zorganizovalo s podporou slovinskej agentúry SPIRIT a Ministerstva pre hospodársky rozvoj Slovinskej republiky obchodnú delegáciu na Slovensku. Zástupcovia šiestich slovinských spoločností spolu s vedením nášho združenia mali možnosť navštíviť a nadviazať obchodné kontakty v oblasti strojárskeho priemyslu so spoločnosťou Synklad Energy a so spoločnosťou Matador Nitra pre oblasť automobilového priemyslu....

Čítať ďalej ->Pozvánka na akciu SLOSLO ACTION, 12. 11.2019 (16.30), Bratislava

Vážení členovia, milí priatelia a priaznivci, Združenie SLO/SLO si Vás dovoľuje pozvať na akciu „SLO/SLO ACTION“ - spoločné stretnutie a neformálne posedenie členov, priateľov i zástupcov Slovincov žijúcich na Slovensku a v Česku. Je to skromné poďakovanie všetkým aktívnym členom i priateľom za čas a prácu venovanú združeniu, ich pomoc, spoluprácu a pravidelnú podporu. Príďte sa zabaviť, posilniť existujúce a nadviazať nové priateľstvá a partnerstvá. Akcia sa uskutoční dňa 12.11.2019, o 16.30, v reštaurácii Sladovňa, Ventúrska 5, Bratislava, SR. Člen Združenia SLO/SLO si so sebou môže priviesť 1 osobu/partnera. Prosíme...

Čítať ďalej ->Pozvánka na Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLOSLO,12. 11.2019 (15.00), Bratislava

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, v mene Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky si Vás dovoľujem osobne pozvať na Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO (VZ) , ktoré sa uskutoční v utorok, 12.novembra 2019 od 15.00 hod. Riadne Valné zhromaždenie sa bude konať v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava a bude sa riadiť nasledovným programom: 1.Voľba orgánov valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2.Výročná správa o aktivitách v čase od posledného valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3.Správa o hospodárení Združenia...

Čítať ďalej ->