Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Nejedlého 49
841 02 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42354889
DIČ: 2024080663

T: (+) 421 903 400 620
F: (+) 421 917 952 422
E: prezident@slo-slo.eu


Predseda Združenia SLO/SLO:

Borut Meršak
Názov Združenia:

Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky
(skrátene: Združenie SLO/SLO)
Nejedlého 49
841 02 Bratislava
Slovenská republika

Vedenie Združenia:

1. Borut Meršak, predseda Združenia SLO/SLO
2. Pavel Tökoly, podpredseda Združenia SLO/SLO
3. Pavol Šimkovič, člen Predsedníctva Združenia SLO/SLO
4. Peter Pörsok, člen Predsedníctva Združenia SLO/SLO
5. Helena Kokolová, členka Predsedníctva Združenia SLO/SLO

Členovia revíznej komisie Združenia SLO/SLO:

1. Erik Schmidt, predseda
2. Alenka Gorjup

Číslo účtu Združenia SLO/SLO:
0635464415/0900
IBAN:SK3509 000000000 635464415


img

img

img

img

img

img