Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Plán činnosti Združenia SLO/SLO - rok 2 0 1 8

Plán činnosti Združenia SLO/SLO - rok 2 0 1 8 : 23.01.2018 - Konferencia – „Základné makroekonomické proporcie vývoja ekonomiky SR v 2018 z pohľadu podnikov“, Bratislava (21. ročník) 07.02.2018 - „Koncert Od baroka po impresionizmus“, Bratislava – pri príležitosti slovinského kultúrneho sviatku - Prešernovho dňa (slovinské umelkyňe p. Mojca Zlobko Vajgl a p. Jurka Zoroja) 14.02. 2018- „Medeni zajtrk“ - medová desiata/olovrant , Zelenč (v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov) 15.02.2018 – „Konferenca - Investirajmo bolje, da bo dobro vsem“, Ljubljana - Organizátor: Javna agencija SPIRIT Slovenija in Goodbiz 16.02.2018 – „Konferenca o internacionalizaciji“ , Ljubljana, Téma: kritičen pogled na koncept(e) internacionalizacije / pogled na nova razmerja v svetovnem gospodarstvu, Organizátor: Zveza Zbornic Slovenije, Center za mednarodno poslovanje 15.3.2018 - „Medeni zajtrk“ - medová desiata/olovrant, Miloslavov 26.4.2018 - „Medeni zajtrk“ - medová desiata/olovrant v Banskej Bystrici, ZŠ Spojová Máj 2018 – „Svetovni dnevi slovenskega jezika“+ „Literárny večer„, Bratislava Jún 2018 - „Razstava fotografij I feel 25“ , Bratislava - výstava fotografií Jún 2018 - „Recepcia/ kokteil“ , Bratislava - spolupráca pri organizácii akcie /k najväčšie slovinskému sviatku/ 16.-21.07.2018 - „Konferencia „Podjetnost povezuje“ , Bled Október 2018 - „Delovni obisk predsedstva Združenja SLO/SLO v Češki“, Praha, Brno – zasadnutia v Česku Október - November 2018 – „Riadne Valné Zhromaždenie Združenia SLO/SLO“ , Bratislava Október - November 2018 - „SLO/SLO Event“ - ďalšie spoločné neformálne posedenie prítomných a pozvaných členov a priateľov Združenia SLO/SLO, Bratislava November 2018 – „Prva Ljubezen - Festival Mladih Vin Bratislava 2018“ (Slovaška, Slovenija, Austrija, Madžarska ) November - December 2018 – akcia „Slovenská Kapustnica“- stretnutie pravidelne organizované prvým Veľvyslancom SR v Slovinsku p. Rehákom a Veľvyslancom Slovinskej republiky, Bratislava December 2018 - Registrácia združenia na získanie 2% dane, Bratislava December 2018 - „Mikuláš (Miklavž)“ , Bratislava O S T A T N É: - Doladenie, doplnenie a vylepšenie vlastnej internetovej stránky: www.slo-slo.eu, patri medzi ďalšie priority Združenia SLO/SLO. Má plniť aj funkciu informačného servisu, kde by boli okrem iného aj informácie ekonomicko-právneho charakteru. Máme snahu o otvorenie sa členom a verejnosti aj formou rozšírenia informovanosti o činnosti Združenia cez ostatné sociálne siete FACEBOOK, INSTAGRAM a pod. – Stretnutia/prezentácie firiem za účasti členov Združenia SLO/SLO v snahe naďalej napomáhať pri vyhľadávaní, identifikácií nových obchodných príležitosti/ možnosti na prezentáciu slovenských spoločností za účelom nadviazania užšej spolupráce / sprostredkovanie kontaktov a spolupráce medzi firmami (je potrebné presne špecifikovať požiadavky slovinských firiem so záujmom o spoluprácu so slovenskou stranou, lebo iba tak je možné vytipovať firmy na Slovensku. Aby malo vzájomné stretnutie efekt, je potrebná príprava minimálne mesiac – dva dopredu. Ideálne by bolo, aby takéto spoločnosti vstúpili aj do Združenia SLO/SLO) -Vykonávať informačný servis pre hospodárske subjekty z ekonomickej a právnej oblasti – obchodná prax (prednášky, semináre, web stránku, cez email vybraným firmám, ktorých by sa to mohlo dotýkať) -Organizovať a finančne podporiť rôzne kultúrne, spoločenské a obchodné podujatia v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinska (prednášky/odborné vzdelávanie, proexportné semináre, biznis fórum, okrúhle stoly, konferencie, prezentácie firiem podnikateľské misie, kontraktačné dni, realizačné poradné návštevy, iniciovanie regionálnej spolupráce a partnerstvo rôznych subjektov a iné) -stálym cieľom Združenia na ďalšie obdobie je opätovne posilniť členskú základňu, predovšetkým z podnikateľských kruhov., v snahe získavať nových členov a viac angažovať súčasných členov na činnosti združenia - Združenie naďalej plánuje v roku 2018 spolupracovať s veľvyslancom Slovinska ako aj novým obchodným radcom veľvyslanectva, ktorý pokrýva Slovensko z Prahy a pomáha pri organizovaní činnosti Združenia. - V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky bude Združenie sledovať tendre a výberové konania v Slovinsku, a tak umožní aj prípadné zapojenie sa firiem zo Združenia. - získanie akejkoľvek pomoci a darov od členov, a ostatných priateľov Združenia SLO/SLO, určených na činnosť združenia - Pokračovať a rozvíjať spoluprácu medzi OZ strojár s OZ SLO/SLO


Plán činnosti Združenia SLO/SLO“ pre obdobie 2017

2 0 1 7 Január 2017 - 20. ročník konferencie – „ZÁKLADNÉ MAKROEKONOMICKÉ PROPORCIE VÝVOJA EKONOMIKY SR v 2017 Z POHĽADU PODNIKOV“. Členovia mohli získať najaktuálnejšie informácie o hospodárskej politike SR, jej vplyve na podnikateľskú sféru, o predpokladanom vývoji rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov SR v roku 2017. 09.03.2017 - Prešernov deň, koncert mladých slovinských umelcov Timoteja Kosovinca a Davida Jagodiča, ktorý sa uskutoční dňa 9. marca o 17.00 hodine na Veľvyslanectve Slovinskej republiky 05.04.2017 - Fashion Night- International fashion night 2017 06.04.2017- Výstava Slovinskeho nehmotného kultúrneho dedičstva v Univ. kniznici 18.05.2017- Slovinsko – Gastronomický zážitkový večer. Košice 29.05.2017- Sajenje vinske trte - sadenie mariborskeho vinica na Bratislavskom hrade + vinari, minister Židan 31.05.2017 - Veľký koncert P. Milica a orchestra Slovenskeho rozhlasu + dirigent M. Hribarnik 31.05.2017 - POSLOVNA KONFERENCA „Slovenska podjetnost kroži prek meja“ - Mednarodno povezovanje lokalnega podjetništva, Dvorec Vipolže, Posvet s slovenskimi podjetniki in gospodarskimi ustanovami iz tujine (Meršak) 8.-9. Jún 2017 - Slovenski dnevi v Banski Bystrici + Ekonomski forum. Jún 2017 – Državni praznik + koncert Petra Miliča 1.—4. Október 2017 – 2.Výjazdové pracovné stretnutie Predsedníctva a Revíznej komisie Združenia SLO/SLO v Slovinsku (Lendava, Ľubľana, Koper, Portorož, Piraň) – plánujeme stretnutie s niektorými slovinskými firmami členmi Združenia SLO/SLO (PetrolGeoterm, GermanolAdria, Atrik, Luka Koper, Kovintrade Slovenia), s predstaviteľmi Úradu vlády Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí (Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu), s predstaviteľmi odboru ekonomickej diplomacie na MZV Slovinskej republiky a iné. Október 2017 - Slovensko-slovaški Inovacijski forum 2017 Október – November 2017 – VALNÉ ZHROMAŽDENIE Združenia SLO/SLO – pravidelné VZ. Predsedníctvo ho musí zvolávať minimálne raz ročne. VOĽBA ORGÁNOV ZDRUŽENIA- posledná voľba sa uskutočnila 18.6.2014 November - December 2017 – akcia „Slovenská Kapustnica“- ide o stretnutie členov Združenia SLO/SLO na akcii ku koncu roka, v spolupráci s prvým Veľvyslancom SR v Slovinsku p. Rehákom a Veľvyslancom Slovinskej republiky, na Veľvyslanectve Slovinskej republiky December 2017 - Registrácia združenia na získanie 2% dane – vykonať všetky právne úkony k zaregistrovaniu Združenia SLO/SLO ako príjemcu tejto dane December 2017 - „Mikuláš (Miklavževanje) „ a „Vianočný bazár O S T A T N É: - SLO/SLO pre Dobrú vec – zapojiť členov a študentov do kampane „Valentínska kvapka krvi 2017“ alebo „Študentská kvapka krvi 2017“, s cieľom pomôcť ľudom, ktorí potrebujú pomoc a rozširovať rady pravidelných darcov krvi - Doladenie, doplnenie a vylepšenie vlastnej internetovej stránky: www.slo-slo.eu, patri medzi ďalšie priority Združenia SLO/SLO. Má plniť aj funkciu informačného servisu, kde by boli okrem iného aj informácie ekonomicko-právneho charakteru. Máme snahu o otvorenie sa členom a verejnosti aj formou rozšírenia informovanosti o činnosti Združenia cez ostatné sociálne siete FACEBOOK, INSTAGRAM a pod. - vytvoriť QR kód pre Združenie SLO/SLO - pre Združenie SLO/SLO nájsť/ prezistiť banku, resp. typ účtu s čo najnižšími poplatkami za vedenie a výbery z účtu a najširším rozsahom služieb za daný poplatok – Stretnutia/prezentácie firiem za účasti členov Združenia SLO/SLO v snahe naďalej napomáhať pri vyhľadávaní, identifikácií nových obchodných príležitosti/ možnosti na prezentáciu slovenských spoločností za účelom nadviazania užšej spolupráce / sprostredkovanie kontaktov a spolupráce medzi firmami (je potrebné presne špecifikovať požiadavky slovinských firiem so záujmom o spoluprácu so slovenskou stranou, lebo iba tak je možné vytipovať firmy na Slovensku. Aby malo vzájomné stretnutie efekt, je potrebná príprava minimálne mesiac – dva dopredu. Ideálne by bolo, aby takéto spoločnosti vstúpili aj do Združenia SLO/SLO) -Vykonávať informačný servis pre hospodárske subjekty z ekonomickej a právnej oblasti – obchodná prax (prednášky, semináre, web stránku, cez email vybraným firmám, ktorých by sa to mohlo dotýkať) -Organizovať a finančne podporiť rôzne kultúrne, spoločenské a obchodné podujatia v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinska (prednášky/odborné vzdelávanie, proexportné semináre, biznis fórum, okrúhle stoly, konferencie, prezentácie firiem podnikateľské misie, kontraktačné dni, realizačné poradné návštevy, iniciovanie regionálnej spolupráce a partnerstvo rôznych subjektov a iné), na ktoré budú pravidelne pozývaní členovia a priatelia Združenia SLO/SLO -stálym cieľom Združenia na ďalšie obdobie je opätovne posilniť členskú základňu, predovšetkým z podnikateľských kruhov., v snahe získavať nových členov a viac angažovať súčasných členov na činnosti združenia - Združenie naďalej plánuje v roku 2017 a ďalších rokoch spolupracovať s aj s novým menovaným veľvyslancom Slovinska ako aj novým obchodným radcom veľvyslanectva, ktorý pokrýva Slovensko z Prahy a pomáha pri organizovaní činnosti Združenia. - V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky bude Združenie sledovať tendre a výberové konania v Slovinsku, a tak umožní aj prípadné zapojenie sa firiem zo Združenia.


„Plán činnosti Združenia SLO/SLO“ pre obdobie Q4 2015/ Y. 2016

„Plán činnosti Združenia SLO/SLO“ - Nov 2015/ Y. 2016(od posledného VZ .t.j. od 28.10.2015) V roku 2015 sme sa ešte zúčastnili, resp. participovali na týchto akciách: 04.11.2015 - Ľublana, aktívna účasť na konferencii „Spolupráca v Evrope“ organizátor Gospodarska Zbornica Slovenije. Uskutočnili sa stretnutia so SLO subjektami, ktoré majú záujem o spolupracu so SK a hľadajú partnerov na SK a uvítajú každý kontakt: ELVEZ d.o.o., TIPS d.o.o., Jure Madunič s.p., VSISI d.o.o., POLZELA d.d., IEDC-poslovna šola Bled d.o.o, Osebni identifikacijski sistemi d.o.o., EXPO BIRO d.o.o., Converta d.o.o., ARS INCOLENDI d.o.o., KREAL, kreativni aluminij d.o.o., BELINE d.o.o 13.11.2015 - Ľublana, aktívna účasť na natáčaní relácie "Sosed sosedu" pre SLOVINSKÚ nacionalnu televiziu RTVSLO a prezentácia poslania Zdruzenia Združenia SLO/SLO a informovanie o všeobecnej hospodárskej situácie na Slovensku. Prednášal a spot pripravoval predseda Združenia SLO/SLO - B.M. 10.11.2015 - Mesiac fotografie 2015: vernisáž, Lado Jakša – „Nepovšimnuté výhľady“ 16.11.2015 – prednáška o „Aktuálnej hospodárskej spolupráci medzi SLO a SK a úlohe Združenia SLO/SLO pri jej rozširovaní“ pre študentov FF UK. Prednášal a na ich otázky odpovedal predseda Združenia SLO/SLO - B.Meršak 23.11.2015 – Deň prístavu Luka Koper,Bratislave, 09.12.2015 – „Slovenská Kapustnica“- stretnutie členov a priateľov Združenia SLO/SLO, v spolupráci s prvým Veľvyslancom Slovenskej republiky v Slovinsku p. Rehákom a súčasnou veľvyslankyňou B. Gradišnik na Veľvyslanectve Slovinskej republiky.Súčasne bolo udelené ČESTNÉ ČLENSTVO pre p. E. REHÁKA za pôsobenie, ktoré dlhodobo prispieva k trvalému rozvoju hospodárskej a kultúrnej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi a fyzickými osobami SR i Slovinska. December 2015 - tradičné akcie ako „Mikuláš „ a „Vianočný bazár - organizácia podujatia v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky V roku 2016 sme sa zúčastnili, resp. sa plánujeme účasť, resp. participáciu (či už organizačne alebo finančne) na týchto akciách: 28.01. 2016 sa uskutočnil 19. ročník konferencie - “ZÁKLADNÉ MAKROEKONOMICKÉ PROPORCIE VÝVOJA EKONOMIKY SLOVENSKA V ROKU 2016 Z POHĽADU PODNIKOV”. Členovia získali najaktuálnejšie informácie o hospodárskej politike SR, jej vplyve na podnikateľskú sféru, o predpokladanom vývoji rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov SR v roku 2016, ako aj o očakávaniach vývoja v subjektoch hospodárskej sféry z pohľadu dopadu rôznych ekonomických opatrení.Zúčastnilsa P.Tokoly 10. 03.2016 - SI kulturni praznik „Koncert pevke Ditke“, April – Máj 2016 - Slovensko-slovaški inovacijski forum, Žilina + návšteva MGRT ministra p. Počivalšeka 12.—14. 05.2016 - Slovenski dnevi v Trenčinu 2016 Mesto Trenčin, Trenčinski kraj, SOPK Trenčin, 05.-06.05.2016 - Medzinárodné ekonomické fórum XVIII. Gömör Expo, Putnok - so sprievodnými podujatiami v Tornali a Tisovci na Slovensku.Podpredseda predniesol prednášku o činnosti Združenia SLO-SLO, ako aj o slovinskej obchodnej a investičnej aktivite na Slovensku. 12.—13. 05.2016 - Slovenski dnevi v Trenčinu 2016 Mesto Trenčin, Trenčinski kraj, SOPK Trenčin, 12.05. 2016 - Slovinsko - slovenské obchodné stretnutie podnikateľov, Slovinské dni v Trenčíne - Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v SR, Trenčianska regionálna komora SOPK a Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín region zorganizovalo v rámci akcie Slovinské dni v Trenčíne aj sprievodnú akciu "Slovinsko-slovenské obchodné stretnutie podnikateľov". Ponúklo možnosť účasti slovenským podnikateľom, ktorí by mali záujem o vytvorenie spolupráce s jednotlivými slovinskými spoločnosťami. Na rokovania priamo prišli aj 4 slovinské spoločnosti: fa Luka Koper, Trimo d.d., Fersped d.o.o. a Kovintrade s.r.o 25.05.2016 - „DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ“ - realizácia nového vrtu geotermálnej vody vo Veľkom Mederi -projekt na ktorom participovali členovia Združenia SLO/SLO sa blíži k úspešnému koncu Máj 2016 - SLOV-SLOV DIMENZIJA Jún 2016 - Literarno-glasbeni dogodek z Vladom Kreslinom Jún-Júl 2016 - Srečanje slovenskih gospodarstvenikov in predstavnikov slovenskih podjetij 22. 06.2016 - Velika razstava in sprejem, sprejem ob 25. obletnici, razstava SLOV/SLOV, Ministrstvo za kulturo SK, September 2016 - Slovenski dnevi v Košicah 2016 Október 2016 – VALNÉ ZHROMAŽDENIE Združenia SLO/SLO – pravidelné VZ. Predsedníctvo ho musí zvolávať minimálne raz ročne . Október 2016 - súčasne pri príležitosti konania VZ sa pravidelne organizuje aj spoločná akcia „Piknik“ – ide o spoločné neformálne posedenie prítomných a pozvaných členov a priateľov Združenia SLO/SLO s partnermi. Každoročne sa tu pravidelne stretávajú členovia Združenia SLO/SLO a Slovincov žijúcich na Slovensku. November - December 2016 – akcia „Slovenská Kapustnica“- ide o stretnutie členov Združenia SLO/SLO na akcii ku koncu roka, v spolupráci s prvým Veľvyslancom SR v Slovinsku p. Rehákom a veľvyslankyňou B. Gradišnik na Veľvyslanectve Slovinskej republiky, December 2016 – „Deň prístavu Luka Koper“ v Bratislave December 2016 - tradičné akcie ako „Mikuláš „ a „Vianočný bazár - organizácia podujatia v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky - pravidelne sa zúčastňujú aj naši členovia Január 2017 sa má uskutočniť ďalší 20. ročník konferencie – „ZÁKLADNÉ MAKROEKONOMICKÉ PROPORCIE VÝVOJA EKONOMIKY SLOVENSKA V ROKU 2016 Z POHĽADU PODNIKOV“. Členovia tak môžu získať najaktuálnejšie informácie o hospodárskej politike SR, jej vplyve na podnikateľskú sféru, o predpokladanom vývoji rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov SR v roku 2017, ako aj o očakávaniach vývoja v subjektoch hospodárskej sféry z pohľadu dopadu rôznych ekonomických opatrení. Predsedníctvo členom Združenia SLO/SLO vrelo odporúča účasť na tejto akcii. OSTATNÉ: - Doladenie, doplnenie a vylepšenie vlastnej internetovej stránky: www.slo-slo.eu, patri medzi ďalšie priority Združenia SLO/SLO. Má plniť aj funkciu informačného servisu, kde by boli okrem iného aj informácie ekonomicko-právneho charakteru. Uvedená stránka bola založená a priebežne doplňovaná členmi. - V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky bude Združenie sledovať tendre a výberové konania v Slovinsku, a tak umožní aj prípadné zapojenie sa firiem zo Združenia. –Stretnutia/prezentácie firiem za účasti členov Združenia SLO/SLO t.j.: *pomoc pri vyhľadávaní, identifikácií nových obchodných príležitosti/ možnosti na prezentáciu slovenských spoločností za účelom nadviazania užšej spolupráce / sprostredkovanie kontaktov a spolupráce medzi firmami (je potrebné presne špecifikovať požiadavky prípadných slovinských firiem so záujmom o spoluprácu so slovenskou stranou, - Združenie aj naďalej plánuje spolupracovať s obchodným radcom veľvyslanectva Romanom Weixlerom, ktorý pokrýva Slovensko z Prahy a pomáha pri organizovaní činnosti Združenia. S T Á L E C I E L E A P R I O R I T Y: - rioritou je pravidelné stretávanie sa predsedníctva Združenia SLO/SLO na riadnych zasadnutiach, minimálne v termínoch určených v stanovách združenia, t.j. minimálne raz za štvrťrok. - združenie chce aj naďalej spolupracovať s veľvyslanectvom na kultúrnych podujatiach, spoluorganizovať vzdelávacie, hospodárske konferencie atď. - stálym cieľom Združenia na ďalšie obdobie je opätovne posilniť členskú základňu, predovšetkým z podnikateľských kruhov. - v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinska chceme naďalej organizovať kultúrne, spoločenské a obchodné podujatia (prednášky/odborné vzdelávanie, proexportné semináre, biznis fórum, okrúhle stoly, konferencie, prezentácie firiem podnikateľské misie, kontraktačné dni, realizačné poradné návštevy, iniciovanie regionálnej spolupráce a partnerstvo rôznych subjektov a iné) - ďalej vykonávať informačný servis pre hospodárske subjekty z ekonomickej a právnej oblasti – obchodná prax (prednášky, semináre, cez občasník, cez email vybraným firmám, ktorých by sa to mohlo dotýkať) - finančná podpora rôznych typov kultúrno-spoločenských podujatí, kde sú pravidelne pozývaní členovia a priatelia Združenia SLO/SLO


V roku 2015 sa Združenie SLO/SLO plánuje zúčastniť, organizovať resp. participovať (či už organizačne alebo finančne) na týchto akciách/podujatiach

V roku 2015 sa Združenie SLO/SLO plánuje zúčastniť, organizovať resp. participovať (či už organizačne alebo finančne) na týchto akciách/podujatiach: 27.01. 2015 – Bratislava, SR – účasť na konferencii „OČAKÁVANÝ VÝVOJA SLOVENSKEJ EKONOMIKY V ROKU 2015, za účasti členov Združenia SLO/SLO na 18. Ročníku, organizovanou Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Inštitútom hospodárskej politiky, za účasti Doc. Ing. P. Mihók, CSc. - predseda SOPK, Ing. L. Vaškovič, CSc., predseda Ekonomického výboru SOPK, Členovia Vlády SR, štátny tajomník MF SR, Ing. P. Pavlis, minister, MH SR, Ing. Vladimír Mariak, riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, Ing. Ivan Šramko, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť /účastníci: Tokoly, Weixler/ Február 2015 – Prezentácia knihy Rozprávok pre deti - člen Združenia SLO/SLO spoločnosť KOVINTRADE, s.r.o. sponzoroval vydanie tejto knihy, a jej preklad zo slovinčiny do Slovenčiny Február 2015 - Stretnutie s predstaviteľmi mesta Šamorín - dohodnutie vzájomnej spolupráce na zintenzívnenie slovinsko-slovenské vzťahov medzi krajinami, firmami a osobami za účasti Združenia SLO/SLO – vytipovalo sa partnerské mesto LENDAVA v Slovinsku, začala sa komunikácia s predstaviteľmi LENDAVY, ich predstavitelia privítali myšlienku takejto cezhraničnej spolupráce medzi oboma mestami (fin. participácia Združenia SLO/SLO). Február 2015 – Ľjubľana, Slovinsko - návšteva a prezentácia znalostí a skúsenosti slovenských podnikateľov a členov Združenia SLO/SLO v súvislosti s pripravovaním právneho rámcu v oblasti používania pokladníc a modulov v Slovinsku (konzultácie spolupráca pri pripomienkovaní zákonov s tým súvisiacich) + informovanie o aktuálnom právnom stave a možnostiach na zlepšenie /účastníci: Porsok/ 25. 2.2015 - Bratislava, SR - koncert slovinského speváckeho zboru „Lipa zelenela je“, ktorý sa konal pri príležitosti slovinského kultúrneho sviatku (Prešernov deň), v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v SR. Po koncerte stretnutie pri čaši vína a menšie pohostenie. (fin. participácia Združenia SLO/SLO). /účastníci: Porsok, Meršak a iní/ 26.03. 2015 - Podbrezová, SR - Stretnutie a prezentácia činnosti a rozvoja spolupráce medzi KLUB-om 500 so Slovenian Business Clubom organizované na podnet a v spolupráci so Združením SLO/SLO /účastníci: Meršak, Konkolová/ 14.4.2015 - - Bratislava, SR - účasť na konferencii „POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA V ROKU 2015, za účasti členov Združenia SLO/SLO, organizovanou Slovenskou štatistickou a demografickou spoločnosťou a Ekonomickou Univerzitou v Bratislave /účastníci: Tokoly a iní/ 14.-15.4.2015 - Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO, o Slovensku a súčasnom stave a možnostiach slovenskej ekonomiky a prístupe na trhy (fin.participácia Združenia SLO/SLO) /účastník: Meršak/ 22.4. 2015, 11:00-14:00 hod. – 1. stretnutie slovinských podnikateľov, predstaviteľov a zástupcov slovinských firiem na Slovensku. Stretnutie bude venované zoznámeniu sa s aktuálnym stavom a očakávaniami v slovenskom hospodárstve, ako aj prepojeniu a výmene kontaktov. (fin.participácia Združenia SLO/SLO) /účastník: Meršak/ Organizované v spolupráci so slovinským ekonomickým radcom p. Weixlerom a môže byť spojené s nejakou kulúrno-spoločenskou akciou Máj 2015 – Šamorín, SR – stretnutie so zástupcami mesta Šamorín, predoohodnutá návšteva zastupcov partnerského mesta LENDAVA s predstaviteľmi mesta šamorín (pozvaný by mal byť aj veľvyslanec SR v Slovinsku a veľvyslankyňa Slovinska v SR Máj 2015 – Bratislava, SR - akcia „Slovenian Wine Promotion“ – Deň Slovinského vína a gastronómie (fin. participácia Združenia SLO/SLO). Jún 2015 – Bratislava, SR - Kulturni projekt –„ Literarno glasbeni dogodek z Vladom Kreslinom“ - kultúrno-spoločenská akcia, za účasti slovinských umelcov v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v SR (fin. participácia Združenia SLO/SLO). 04.06.2015 - Bratislava, SR - Stretnutie Slovincov pri príležitosti Dňa štátnosti - Stretnutie Slovincov pri príležitosti Dňa štátnosti Slovinskej republiky organizovalo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v spolupráci so Združením SLO/SLO+ spoločná akcia „Piknik“ – spoločné neformálne posedenie prítomných a pozvaných členov a priateľov Združenia SLO/SLO s partnermi (fin. participácia Združenia SLO/SLO)/ plán spojiť to kulúrno-spoločenskou akciou pre členov September 2015 - Bratislava, SR – Kulturni projekt –„ Retrospektive slovenskego filma“ - kultúrno-spoločenská akcia, za účasti slovinských predstaviteľov filmového umenia, v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v SR (fin. participácia Združenia SLO/SLO). September 2015 – Košice, SR - Slovinský týždeň v Košiciach, organizuje Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave v spolupráci so Združením SLO/SLO) a v rámci toho: *10.09.2015 - Košice, SR - vernisáž výstavy venovanej slovinskému vynálezcovi Janezovi Puharovi, v Slovenskom technickom múzeu, KE. Organizuje ho Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave v spolupráci so Združením SLO/SLO. *12.09.2015 - Košice, SR - slovinskí vinári sa predstavia na podujatí „Festival vína 2015“, akcia spojená s vystúpením slovinského hudobného zoskupenia (v závislosti od financií). Organizuje ho Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave v spolupráci so Združením SLO/SLO. (možná participácia Združenia SLO/SLO) September - Október 2015 – Bratislava, SR - Kulturni projekt – obeležitev slovenskega kulturnega praznika – „Gostovanje Vite Mavrič, Janija Kovačiča in Jake Puciherja“ koncert slovinských umelcov v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v SR (fin. participácia Združenia SLO/SLO) Október – November 2015 – VALNÉ ZHROMAŽDENIE Združenia SLO/SLO - pravidelné valné zhromaždenie má zvolať predsedníctvo minimálne raz ročne / plán spojiť to kulúrno-spoločenskou akciou pre členov November – December 2015 – Bratislava, SR - „Slovenská Kapustnica“ – stretnutie členov Združenia SLO/SLO na akcii ku koncu roka, v spolupráci s prvým Veľvyslancom Slovenskej republiky v Slovinsku p. Rehákom a veľvyslankyňou B. Gradišnik na Veľvyslanectve Slovinskej republiky v Bratislave (fin. participácia Združenia SLO/SLO). / plán spojiť to kulúrno-spoločenskou akciou pre členov November – December 2015 – Bratislava, SR - „Stretnutie členov Združenia SLO/SLO a Slovincov žijúcich na Slovensku“ + spojené s posedením pri kačke a degustácii slovinských a slovenských vín - kultúrno-spoločenská akcia (fin. participácia Združenia SLO/SLO/ plán spojiť to kulúrno-spoločenskou akciou pre členov December 2015 - Bratislava, SR - „Mikuláš „ v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky (fin. participácia Združenia SLO/SLO) December 2015 - Bratislava, SR - „Vianočný bazár“, (fin. participácia Združenia SLO/SLO) I N É P L Á N Y (podľa aktuálnych požiadaviek členov Zduženia SLO/SLO) : 2015 ................Slovinsko - Konferencie pre firmy – usporiadanie konferencií pre slovinské firmy napr. o možnostiach podnikania na Slovensku /ekonomické, obchodné a právne poradenstvo/ (participácia Združenia SLO/SLO) potrebné navrhnúť konkrétne témy - organizované v spolupráci so slovinským ekonomickým radcom p. Weixlerom a môže byť spojené s nejakou kulúrno-spoločenskou akciou Bratislava, SR – Konferencie pre firmy – usporiadanie konferencií pre slovenské firmy napr. o možnostiach podnikania v Slovinsku /ekonomické, obchodné a právne poradenstvo/ - (participácia Združenia SLO/SLO) - potrebné navrhnúť konkrétne témy - organizované v spolupráci so slovinským ekonomickým radcom p. Weixlerom a môže byť spojené s nejakou kulúrno-spoločenskou akciou Bratislava, SR – organizácia Stretnutí/prezentácií firiem za účasti členov Združenia SLO/SLO pri: - pomoc pri vyhľadávaní, identifikácií nových obchodných príležitosti/ možnosti na prezentáciu slovenských spoločností za účelom nadviazania užšej spolupráce / sprostredkovanie kontaktov a spolupráce medzi firmami Organizované v spolupráci so slovinským ekonomickým radcom p. Weixlerom a môže byť spojené s nejakou kulúrno-spoločenskou akciou Bratislava, SR – Možnosti investovania do mestskej časti Petržalka - získavanie prvotných aktuálnych informácií, začlenenie a informovanie Združenia SLO/SLO do tejto aktivity Bratislava, SR - Konferencia MZV o inováciách (participácia Združenia SLO/SLO)¬-môže byť spojené s nejakou kulúrno-spoločenskou akciou


Exportné fórum 2014

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informuje o medzinárodnom subkontraktačnom podujat í Exportné fórum 2014, ktoré sa uskutoční 13. novembra 2014 v Bratislave. Podujatie ponúka unikátnu možnosť firmám nájsť si nové obchodné príležitosti a partnerov na Slovensku i v zahraničí. Partnerom tohto ročníka podujatia je Vyšehradský región (V4) a Rakúsko.[1] 2 > >>

img

img

img

img