Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Stretnutia s českými, slovenskými a slovinskými podnikateľskými a inými subjektmi, počas návštevy obchodnej delegácie v Českej republike

„Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije SPIRIT in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije“ OZ Strojár a OZ SLO/SLO zorganizovalo pre svojich členov a priateľov obchodné stretnutia s českými, slovenskými a slovinskými podnikateľskými a inými subjektmi, počas návštevy obchodnej delegácie v Českej republike (Praha a Brno), v dňoch 14.10.–16.10.2018. Návšteva mala poslúžiť na podporu činnosti smerujúcich k naplneniu cieľov oboch OZ. Cieľom je podpora, propagácia podnikateľských a iných aktivít riadnych členov OZ a spolupráca tých partnerov, s ktorými obe OZ spolupracujú (ako súčasť ich partnerskej/obchodnej štruktúry). Hlavnou snahou je napomáhať rozvoju hospodárskej, ekonomickej i kultúrnej spolupráce, a vzájomne pomáhať pri prezentácií subjektov, resp. realizácii ich obchodných cieľov a podnikateľských. Účelom je správne nasmerovať daného obchodného partnera a premeniť jeho záujem o spoluprácu na reálnu obchodnú príležitosť /projekt/investíciu, a aby táto spolupráca poskytla rozšírenie i dodatočné podnety na zväčšenie spolupráce i posilňovanie hospodárskych kontaktov medzi jej členmi a inými podnikateľskými subjektmi, orgánmi i inštitúciami v rámci týchto krajín. Uskutočnili sa aj stretnutia s predstaviteľmi a zastupcami podnikateľských subjektov napr. ADACTA s.r.o., ČKD Kutná Hora, RE/MAX ako aj s predstaviteľmi podobných združení/spolkov ako je Združenie SLO/SLO a to so združeniami/spolkami „Slovensko družstvo Jože Plečnik, Praga“ a „Česko-slovinská společnost, z. s.“, kde a okrem prezentácie zúčastnených firiem odprezentovala činnosti oboch OZ, a uskutočnili sa aj vzájomné B2B rozhovory. Okrem iného sa zaujímali aj o možnosti spolupráce, zlepšenia resp. rozšírenia spôsobov podpory a spolufinancovania činnosti združení prostredníctvom týchto subjektov. Absolvovali sa aj ďalšie zaujímavé stretnutia napr. s p. Mateji Kosi, lektorkou slovinského jazyka na Masarykovej univerzite i so zástupcami Slovincov žijúcich v Prahe a Brne, i diskusie, ktoré by mohli napomôcť posunúť vzájomnú spoluprácu dopredu.

Späť ->img

img

img

img

img