Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Obchodná konferencia -"Prostredníctvom výziev k úspechu", 22.05.2019, Campus Ad Fontes, Bahnstraße 55, 9141 Dobrla vas, Rakúsko

Obchodná konferencia v rámci projektu Connect SME Plus (Interreg Slovinsko - Rakúsko 2014 - 2020), ktorý spoločne organizuje Slovinská hospodárska únia v Klagenfurte, Úrad Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí a vo svete. Slovinská hospodárska únia (SGZ) sa stala počas svojich 30 rokoch pôsobenia účinným cezhraničným sprostredkovateľom, ktorý buduje mosty medzi národmi a stará sa o dlhodobé a udržateľné vzťahy. Účasť na obchodnej konferencii je vynikajúcou príležitosťou na spoločné stretnutie ohľadne výziev tak aby sme boli úspešní. Obsah: - Podnikanie Slovincov v zahraničí - Malé a stredné podniky: ako môže integrácia podporiť rast? - Milénia výziev a príležitostí v regióne - Investujte do Korutánska - Príležitosti v Slovinsku - Ako byť úspešný za hranicami

Späť ->img

img

img