Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Seminár „Obchodné príležitosti a podnikanie na Slovensku“, Rogaška Slatina, 13.08.2019

Seminár „Obchodné príležitosti a podnikanie na Slovensku“ Ppredseda Združenia SLO/SLO informoval účastníkov o súčasnej hospodárskej situácii na Slovensku, o slovinsko-slovenskej hospodárskej spolupráci a o činnosti združenia SLO / SLO- Členovia predsedníctva zhodnotili situáciu v najdôležitejších odvetviach slovenského hospodárstva: v automobilovom a strojárskom priemysle a hutníctve. Účastníci boli informovaní aj o súčasnej legislatíve na Slovensku. Diskusia sa zamerala na možnosť otvorenia podnikania na Slovensku a počiatočné ťažkosti so vstupom slovinských firiem na slovenský obchodný trh.

Späť ->img

img

img

img

img