Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Koncert "Šalešký študentský oktet“, Bratislava, 04.02.2020

Združenie SLO/SLO, dňa 04.02. v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v SR a lektorátom slovinského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovalo koncert skupiny »Študentski šaleški oktet«. Podujatie sa konalo pri príležitosti Slovinského kultúrneho dňa - Prešerenovho dňa a zúčastnili sa ho najmä Slovinci žijúci na Slovensku a priatelia Slovinska, členovia Združenia SLO / SLO, pravidelní účastníci podujatí atď. Šaleški študentski oktet je skupina, ktorá bola formálne založená v roku 2015. Je to skupina amatérskych spevákov, ktorí sa venujú spievaniu vo svojom voľnom čase. Počas hodinového koncertu publiku zaspievalo známe slovinské ľudové piesne, svetové a slovinské hity. Akciu moderoval člen ŠŠO, slávny slovinský komik Uroš Kuzman. Predstavenie malo u divákov veľmi pozitívne odozvu, keďže ŠŠO muselo pridať mimo svojho programu ešte niekoľko ďalších piesní. Združenie SLO/SLO spolufinancovala ubytovanie a cestovné náklady spevákov. Podujatie finančne podporil aj Úrad Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí. Borut Meršak - predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img

img