Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

POZVÁNKA: Slovenske dnevi v Košicah + Srečanje slovenskih gospodarstvenikov s slovaškimi strokovnjaki“, 14.-16.06.2020

Vážení členovia, milí priatelia a priaznivci, Združenie SLO/SLO informuje podnikateľskú verejnosť o možnosti participácie na podujatiach „Slovenske dnevi v Košicah + Srečanje slovenskih gospodarstvenikov s slovaškimi strokovnjaki“, cieľom ktorých bude podporiť slovensko-slovinskú spoluprácu. V dňoch 14.-16.06.2020 sa v čase od 16.30 hod., v Starom Smokovci uskutočnia: *Stretnutia podnikateľov so slovenskými odborníkmi (rezort Hrebienok - Soul, Starý Smokovec): -Stretnutie zástupcov firiem za účelom rozvoja vzájomnej hospodárskej, ekonomickej a kultúrnej spolupráce, i získavania nových skúsenosti a poznatkov z ich podnikania -Aktuálne hospodárske pomery a výmena skúsenosti s prekonávaním dopadov koronakrízy (podnikateľské prostredie, výroba, dopyt, obchod, vplyv na odvetvia, dopady, zotavenie) -Informácie o očakávaných trendoch i možnostiach podnikateľov pri využívaní prostriedkov z fondov EÚ *Gastronomické zážitkové večere (príprava a ochutnávky jedál slovenskej kuchyne v reštaurácii Centrál, Starý Smokovec) *Prechádzka Tatranským národným parkom (Hrebienok, Zamkovského chata a pod.) Uvedené podujatia sa realizujú za podpory Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tešíme sa na Vašu účasť Borut Meršak - predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img