Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slovenske dnevi v Košicah + Srečanje Slovenskih Gospodarstvenikov s slovaškimi strokovnjaki, 14.-16.6.2020

Kvôli koronakríze sme sa rozhodli spojiť 2 akcie – „Slovenske dnevi v Košicah“ + Gospodarski projekt – Srečanje Slovenskih Gospodarstvenikov s slovaškimi strokovnjaki“ a v dňoch 14.-16.06.2020 sme sa preto stretli v čistom ovzduší mesta Starý Smokovec, kde sme si vymenili skúsenosti s prekonávaním dopadov koronakrízy. Predovšetkým sme prediskutovali možnosti rozvoja a nábehu i pokračovania spolupráce do budúcnosti. Všetci zúčastnení sme potvrdili, že tieto ťažkosti môžeme prekonať s ešte bližšou spoluprácou a rýchlejšou výmenou informácii, čo by nám umožnili aj lepší prístup pri využívaní prostriedkov z fondov, ktoré sa uvoľnia z prostriedkov a fondov EÚ. Uvedené akcie/podujatia boli zrealizované za podpory Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Späť ->img

img

img

img