Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Pozvánka - "Ekonomická diplomacia – výzvy a perspektívy“, 08.10.2020

Informácia pre členov Združenia SLO/SLO: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ekonomická univerzita v Bratislave si Vás dovoľujú pozvať na odborný seminár „Ekonomická diplomacia – výzvy a perspektívy“, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 8. októbra 2020 v Aule Ekonomickej univerzity. Počas podujatia budú odprezentované výsledky prognostickej štúdie Ekonomickej univerzity k reálnym možnostiam a potenciálu slovenského exportu do roku 2025. Podnikateľské subjekty budú zároveň oboznámené s nástrojmi štátu na podporu pri presadzovaní svojich obchodno-investičných aktivít na zahraničných trhoch, čo zároveň poskytne priestor na reflexiu efektivity ekonomickej diplomacie a získanie nových impulzov a nápadov na vylepšenie jej fungovania. Počet účastníkov je obmedzený. Registrácia prebieha do 1. októbra, resp. do naplnenia kapacity. Bližšie informácie nájdete v pozvánke. S pozdravom B. Meršak - predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img