Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Virtuálne slovinsko-slovenské obchodné fórum - SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum, 6.5.2021

Vážení členovia, ponúkame Vám možnosť nájdenia obchodných partnerov v Slovinsku priamo na mieru. I s podporou Združenia SLO/SLO, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ľubľane v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK, Slovinskou obchodnou a priemyselnou komorou v Ľubľane, slovinskou agentúrou na podporu podnikania a investícií SPIRIT a Veľvyslanectvom Slovinskej republiky v Bratislave, Vás pozývajú na medzinárodné podujatie SLOV2 (Slovenia – Slovakia) B2B Business Forum, ktoré sa uskutoční online dňa 6. mája 2021 o 10.00 hod. Fórum je príležitosťou na nadviazanie nových obchodných kontaktov so spoločnosťami v Slovinsku. Okrem online stretnutí so zaregistrovanými spoločnosťami je v prípade záujmu tiež poskytovaná možnosť nájdenia partnera na mieru podľa kritérií vyplnených v e-formulári, kde je možné uviesť konkrétnu spoločnosť, bližšie špecifikovať sektor alebo portfólio produktov. Na fórum sa je možné bezplatne registrovať na internetovej stránke: REGISTRÁCIA NA SLOV2 Slovinsko-Slovenské obchodné fórum do 19. apríla 2021 (účasť je obmedzená). Svoju účasť na podujatí so záujmom o spoluprácu s východným Slovenskom už potvrdili napríklad logistické spoločnosti ako Port of Koper, či spoločnosti z oblasti IT a strojárstva.

Späť ->img