Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Súťaž o Európskej únií „Mladý Európan“, 23.06.2021

Deti našich členov sa zúčastnili celoslovenského kola vedomostnej súťaže o Európskej únií „Mladý Európan“, pričom so spolužiakmi vyhrali 1. kolo v BSK s témou – „Prezentácia Slovinska“. V 2. kole mali síce najlepšiu prezentáciu z 13 víťazných tímov z regionálnych kôl, ale nakoniec celkovo skončili na peknom 4.mieste. Združenie SLO/SLO sa rozhodlo podporiť/ odmeniť družstvo darčekovým poukazom a svojimi reklamnými predmetmi. Záštitu nad súťažou prevzal p. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad; Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a sieť centier Europe Direct v SR a Úrad vlády SR. Súťaž sa konala dňa 23. júna 2021, v Aule Rotunda, EF UMB, v Banskej Bystrici. S pozdravom Borut Meršak - Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img