Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

XX. Súťaž o ceny »Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu« za diplomové, diplomové a doktorandské práce v odbore Slovinci v zahraničí a Slovinci vo svete

Okolo pol milióna Slovincov a ich potomkov žije mimo Slovinska. Krajania, ktorí žijú vo všetkých štyroch susedných krajinách, ako aj v mnohých iných krajinách na všetkých kontinentoch, sú organizovaní do mnohých spoločností, navštevujú slovinské školy, vydávajú noviny, časopisy, knihy a iné publikácie, spievajú slovinské piesne v zboroch a vystupujú v folklórnych skupinách a mnohými inými spôsobmi zachovávajú slovinskú identitu a povedomie o svojich koreňoch. »Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu« v týchto dňoch vyhlasuje 20. ročník súťaže o ceny diplomových, magisterských a doktorandských prác v odbore Slovinci v zahraničí a Slovinci vo svete. Doteraz bolo do súťaže prihlásených vyše 350 záverečných prác absolventov, magisterských a doktorandských študentov rôznych študijných odborov, ktoré skúmajú činnosť a život slovinských komunít v zahraničí resp. vo svete. Tohtoročná súťaž zohľadní práce obhájené v období od 01.01.- 31.12. 2021. Za 3 najlepšie práce z oblasti »Slovinci v zahraničí« a a 3 práce z oblasti »Slovinci vo svete« je môžné získať finančnú odmenu, a to: • prvá cena vo výške 800 eur, • druhá cena vo výške 600 EUR a • tretia cena v hodnote 400 eur. Úrad bude prijímať prihlášky do tohtoročnej súťaže do 28. februára 2022. Viac o prihláške sa dočítate v texte súťaže, ktorý je dostupný na oficiálnej stránke Úradu vlády Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí. https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/xx-nagradni-natecaj-za-diplomske-magistrske-in-doktorske-naloge-s-podrocja-slovencev-v-zamejstvu-in-slovencev-po- svet / Ak sa však stále rozhodujete, o čom vo svojej záverečnej práci napíšete, toto by mala byť pozvánka na zamyslenie sa nad témami, ktoré súvisia so Slovincami žijúcimi v zahraničí a vo svete, a do súťaže o ceny sa môžete prihlásiť budúci rok. Ďalšie vysvetlenia a informácie získate na tel. č. (+386) (0) 1 230 80 18 alebo prostredníctvom e-mailu: pr.urad.slovenci@gov.si. S pozdravom B.Meršak - predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img