Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Položenie venca a čítanie slovinskej poézie pri príležitosti Dňa kultúry, slovinského štátneho sviatku, 08.02.2022

Pri príležitosti Dňa kultúry, slovinského štátneho sviatku sme si položením venca a čítaním slovinskej poézie uctili pamiatku na Franceta Prešerna

Späť ->img

img