Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

POZVÁNKA - Koncert slovinskej vokálnej skupiny Vivere a projekcia filmového dokumentu o slovenistike, 20.10.2022

Katedra slovanských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na koncert slovinskej vokálnej skupiny Vivere a projekciu filmového dokumentu o slovenistike na Filozofickej fakulte UK v Bratislave pri príležitosti 30. výročia systematickej výučby slovinčiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 2022 o18.00 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Gondova ulica č. 2 Podujatie podporili: Centrum pre slovinčinu ako druhý a cudzí jazyk Filozofická fakulta Univerzity v Ľubľane Združenie SLO/SLO Úrad Vlády Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí a vo svete Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave

Späť ->img