Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Kurz slovinčiny pre študentov, ktorí chcú študovať v Slovinsku (február - jún 2023)

Centrum pre slovinský jazyk vás pozýva na kurz slovinčiny pre študentov, ktorí chcú študovať v Slovinsku. Online kurz, ktorý bude prebiehať dvakrát týždenne počas troch vyučovacích hodín v období od 28. februára do 6. júna 2023, je určený pre študentov posledného ročníka strednej školy, ktorí sa plánujú zapísať na univerzitu v Slovinsku a chceli by si osviežiť zlepšiť si znalosti slovenčiny. Úrad vlády Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí a vo svete prideľuje špeciálne štipendiá pre účastníkov zo zahraničia na účasť na kurze. Štipendium vo výške 650 EUR pokrýva náklady na účasť na kurze. Žiadosť o štipendium musí obsahovať osobné údaje o uchádzačovi a odôvodnenie. Posudzovať sa budú iba prihlášky napísané samotnými uchádzačmi. Žiadosti o štipendium posielajte do 13. februára 2023 poštou (na adresu Centra pre slovinský jazyk ako druhý a cudzí jazyk) alebo emailom (mladinski.tecaji@ff.uni-lj.si). O výsledkoch budete informovaní do 22. februára 2023. Viac informácií nájdete na nasledujúcom odkaze: https://slovenci.si/tecaj-slovenscine-za-dijake-ki-zelijo-studirati-v-sloveniji-februar-junij-2023/ [slovenci.si] Keďže chceme, aby sa informácie dostali k čo najväčšiemu počtu budúcich študentov, ktorí by sa chceli v slovinčine ešte trochu zdokonaliť, pošlite ich, prosím, svojim členom a ďalším záujemcom.

Späť ->img