Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

POCTA SAXOFÓNOM!, 25.-26.2.2023

Koniec februára bude už tradične patriť saxofónovej udalosti roka – festivalu SAXOPHOBIA BRATISLAVA. Popri majstrovských kurzoch prinesie siedmy ročník aj dva verejné koncerty venované nie džezovej, ale klasickej hudbe na saxofónoch. A to: Koncert zahraničných lektorov, 25.2.2023 o 19:00 hod. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca Koncert šiestich zahraničných lektorov majstrovských kurzov - Hans de Jong, Philippe Portejoie, Lev Pupis, Erzsébet Seleljo, Barbara Strack-Hanisch a Pavel Škrna. Ďalším bude Koncert 80-členného saxofónového orchestra, 26.2.2023 o 19:00 hod. Slovenský rozhlas Orchester zložený z 80-tich saxofonistov a jednej sady bicích nástrojov. Dirigent: Marián Lejava

Späť ->img