Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Investičná konferencia - Hospodárska a investičná spolupráca Slovinska, krajín strednej Európy a afrických ekonomík, 05.09.2023

Slovinské podnikateľské kluby v zahraničí ako Združenie SLO/SLO, Združenie pre rozvoj tunisko-slovinského podnikania (Le développement des affaires Tuniso-Slovène) a podnikateľský klub Tun Slo (obchodný klub Slovinsko-Tunisko), Nigérijsko-slovinská obchodná komora LTD/GTE, Obchodný klub Zambia Slovinsko zorganizoval dňa 9.5.2023 v Obchodnej komore Slovinska, Dimičeva 13, 1000 Ľubľana (hale F) podnikateľské podujatie - Investičnú konferenciu – „Hospodárska a investičná spolupráca Slovinska, krajín strednej Európy a afrických ekonomík“. Podnikateľské kluby predstavili investičný potenciál medzi niektorými krajinami Afriky (Tunisko, Nigéria, Zambia), krajinami strednej Európy a Slovinskom. V nadväznosti na to sa medzi zúčastnenými stranami a ich zástupcami uskutočnili aj B2B rohovory. V prípade záujmu o viac informácií sa môžete kontaktovať na domen.miksa@gmail.com(Tunisko), info.sngz@gmail.com(Nigéria), dzonta6@gmail.com(Zambia), prezident@slo-slo.eu(Slovensko) .

Späť ->img

img

img

img

img