Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Odhalenie pamätnej dosky I.Žabotovi & Vystúpenie „Folkórnej skupiny GARTROŽ" zo Slovinska; 29.9.2023

Vážené členky, členovia a priatelia Združenia SLO/SLO, dňa 29.9.2023 sme v priestoroch SLUK v Rusovciach o 19:00 srdečne privítali všetkých, ktorí majú radi folklór a spev a to na vystúpení „Folkórnej skupiny GARTROŽ" zo Slovinska. Po cca 1,5 hod. predstavení bola oficiálne otvorená vernisáž panelov - výstava fotografií SLO/ SLO Dimension. Po skončení oboch akcií sa uskutočnila recepcia s menším občerstvením, spojená s ochutnávkou slovinského vínka. Týmto akciách predchádzalo oficiálne odhalenie pamätnej tabule/dosky Ivanovi Žabotovi - maliarovi slovinského pôvodu, pôsobiaceho prevažne na Slovensku, za prítomnosti riaditeľa Slovenskej národnej galérie, ministra kultúry, primátora Bratislavy, zástupcu Železníc SR. a iných, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii pamätnej dosky a dokumentácie. Ďakujeme za peknú účasť a dúfame, že ste si uvedené akcie užili. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. Borut Meršak Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img