Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slovinsko - krajina kde sú včely doma, 13.05.2024

Katedra slovanských filológii FF UK v Bratislave, Slovinské etnografické múzeum v Ľjubľane, Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v SR; Centrum pre slovinčinu a cudzí jazyk FF Univerzity v Ľubľjane, a Združenie SLO/SLO Vás pozývajú pri príležitosti Svetového dňa včiel na podujatie " Slovinsko - krajina kde sú včely doma", ktoré sa bude konať v pondelok 13.05.2024, v priestoroch FF UK v Bratislave. Tešíme sa na Vašu účasť. Borut Meršak Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img