Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Založené Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

31.03.2011 Oznamujeme Vám, že 4. marca 2011 bolo založené Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (skrátene: Združenie SLO/SLO). Preto Vás pozývame, aby ste sa k nám pripojili na prvom stretnutí Združenia SLO/SLO, ktoré sa bude konať 7. apríla 2011 o 15.00 hodine na Veľvyslanectve Slovinskej republiky, Ventúrska 5, 81315 Bratislava.

Späť ->