Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Ambíciou združenia je posilniť spoluprácu Slovinska a Slovenska/ U. S. Steel Košice členom Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a SR

Oceľ Východu, 8.6.2011 Spoločnosť U. S. Steel Košice, s.r.o. pristúpila 18. apríla 2011 k členstvu v Združení občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (skrátený názov: Združenie SLO/SLO). Základným cieľom združenia je zvýšiť hospodársku, ekonomickú, kultúrnu a iné formy spolupráce medzi Slovinskou republikou a Slovenskou republikou. Členovia si chcú navzájom pomáhať pri realizácii obchodných cieľov, príležitostí a ich úspešnej prezentácii na trhoch oboch krajín. Tieto ciele chce Združenie SLO/SLO uskutočňovať najmä prostredníctvom propagačných a prezentačných podujatí, publikačnej činnosti, organizovaním odborných prednášok, seminárov a iných interných vzdelávacích aktivít pre svojich členov. Zakladajúceho valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO, ktoré sa konalo 18. mája 2011 v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave, sa zúčastnili jeho excelencia, veľvyslanec Slovinskej republiky v SR Stanislav Vidovič, zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva zahraničných vecí SR, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a U. S. Steel Košice. Slovinský veľvyslanec privítal založenie združenia a vyjadril podporu jeho ďalšej práci. Zdôraznil, že ekonomická diplomacia je jednou z dôležitých priorít slovinskej zahraničnej politiky, ktorej veľvyslanectvo v Bratislave venuje veľkú pozornosť. Je pripravené aj konkrétne podporiť rôzne obchodné podnety tak slovenských, ako aj slovinských podnikateľov a podľa svojich možností aktívne prispievať k ďalšiemu posilňovaniu hospodárskej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi oboch krajín. Za podpredsedu predsedníctva Združenia SLO/SLO na prvý trojročný mandát valné zhromaždenie schválilo zástupcu našej spoločnosti, výkonného riaditeľa pre predaj USSE Gabriela Holuba. Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky ponúka pomoc podnikateľskému prostrediu SR , Veľvyslanec Slovinskej republiky v SR pán Stanislav Vidovič informoval o založení združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (SLO/SLO) s cieľom zintenzívniť spoluprácu hospodárskych subjektov, zvýšiť obchodnú výmenu a posilniť hospodárske kontakty medzi obidvomi krajinami. Združenie bude strediskom výmeny informácií medzi podnikateľskými subjektami, spoločnosťami a občanmi Slovenska a Slovinska, ktorí podnikajú, alebo majú záujem o podnikanie. Založenie združenia podporili prezidenti a predsedovia vlád Slovinskej republiky a Slovenskej republiky, k jeho vzniku aktívne prispel veľvyslanec Slovinska v SR pán Stanislav Vidovič. Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR 4. marca 2011. Združenie oslovilo s ponukou členstva 80 podnikateľských subjektov podnikajúcich v oboch krajinách. Prvé stretnutie Združenia sa uskutoční 7. apríla 2011 o 15.00 hod. na Veľvyslanectve Slovinskej republiky na Ventúrskej 5, 813 15 Bratislava.

Späť ->img

img

img