Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Úspešné kooperačné podujatie a rokovania so slovinskými firmami

SOPK, 24.4.2012 Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe poverenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravila Slovensko-slovinské ekonomické fórum, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2012 (štvrtok) v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Slovinska pána Danila Türka na Slovensku. Po ekonomickom fóre sa uskutočnilo aj úspešné kooperačné podujatie zorganizované v rámci projektu Enterprise Europe Network, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 slovenských a takmer 30 slovinských firiem a prebehlo cca 150 bilaterálnych rokovaní. Slovinské firmy boli zastúpené v nasledovných sektoroch: chemický, farmaceutický, elektrotechnický a strojársky priemysel, energetika, informatika a telekomunikácie, doprava, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo , konzultačné firmy. Dňa 13. apríla 2012 (piatok) slovinské firmy navštívili primátora mesta Trnava, kde sa stretli s miestnymi podnikateľmi a oboznámili sa s ekonomickými a investičnými možnosťami regiónu. Podnikatelia si tiež prezreli Priemyselný park v Trnave a uskutočnili rokovania s predstaviteľmi firmy Gebrüder Weiss v Logistickom parku v Senci. Na danej akcii spolupracovalo a zúčastnilo sa prostredníctvom svojich členov aj Združenie SLO/SLO

Späť ->