Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Lado Jakša - Koncert ˝Neviditeľné sa stáva viditeľným˝pri príležitosti 110. výročia narodenia básnika Srečka Kosovela

23.05.2014 21. mája sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovinska v Bratislave, v spolupráci so Združením SLO/SLO a Lektorátom Slovinského jazyka v Bratislave, ako aj dramatickej skupiny študentov, konal koncert Lada Jakšu s názvom ˝Neviditeľné sa stáva viditeľným.˝ Lado Jakša je slovinský skladateľ, autor a interpret hudby, fotografie, multivízie (klavír, saxofón, klarinet, flauta, kalimba). Na koncerte ukázal fotomultivíziu, ktorá ponúka umelecké spojenie jazzu a ambientálnej hudby, ako aj umeleckej fotografie. Koncert bol organizovaný v spolupráci so slovinsko-slovenským Združením SLO/SLO v súvislosti s oslavami 110. výročia narodenia básnika Srečka Kosovela.

Späť ->