Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Stretnutie Slovincov pri príležitosti Dňa štátnosti

20.06.2014 V stredu, 18. júna, 2014, sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky konalo stretnutie Slovincov žijúcich na Slovensku, priateľov a sympatizantov Slovinska a jeho kultúry ako aj členov Združenia SLO/SLO. V úvodnom príhovore veľvyslankyňa Bernarda Gradišnik prítomných privítala a pripomenula, že stretnutie je venované 25. Júnu, kedy sa Slovinsko aj formálne stalo nezávislým a uplynulo už 23 rokov od prijatia Deklarácie o nezávislosti Slovinska a Základná ústavná listina o samostatnosti a nezávislosti Slovinska. Zdôraznila, že počas týchto 23 rokov Slovinsko dosiahlo veľa, načo môže byť hrdé. Veľvyslankyňa hosťom zaželala príjemný večer a pozvala ich na ďalšie pripravované podujatia. Stretnutie Slovincov pri príležitosti Dňa štátnosti Slovinskej republiky organizovalo Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v spolupráci so Združením SLO/SLO.

Späť ->img

img

img