Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Konferencia : POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2015, 14.04.2015

Dňa 14. apríla 2015 sa v budove rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa konala konferencia s názvom: POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2015. Cieľom konferencie bolo hlavne prezentovať výsledky aktuálnych strednodobých prognóz vývoja HDP, prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja trvale udržateľného rastu na Slovensku, informácie o meraní HDP, skrytej (šedá, čierna) ekonomike a iné. Konferenciu organizuje Slovenská štatistická a demografická spoločnosť už od roku 2001. Tento rok sa konal už 15. ročník konferencie. Tento a aj predchádzajúce ročníky potvrdili, že konferencia vzbudila záujem u odbornej verejnosti a vytvorila si tradíciu ako významné odborné podujatie

Späť ->img

img