Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

ČLENSKÉ 2015 + POPIS POSTUPU KROKOV na poukázanie 2 % dane v prospech „Združenia SLO/SLO“, 23.03.2015

Vážení členovia Združenia SLO/SLO, keďže už je tu opäť ďalší rok a sezóna 2015 v plnom prúde, dovoľte, aby sme Vám pripomenuli a požiadali Vás v zmysle platných STANOV o zaplatenie ročného členského poplatku na rok 2015, t.j. ČLENSKÉ: FO (fyzické osoby) vo výške 50 €, PO (právnické osoby) vo výške 100 € Študenti a dôchodcovia a umelci vo výške 1€. Predsedníctvo Združenia SLO/SLO sa počas minulého roka uznieslo, že pre riadne fungovanie a naplánovanie činnosti Združenia SLO/SLO na celý rok je potrebné, aby sa členské poplatky uhradili do konca marca v danom roku. Zároveň prosíme aj členov, ktorí nejakým nedopatrením zatiaľ nezaplatili členské ani za rok 2014, aby si zároveň vyrovnali aj túto pozdlžnosť. Prosíme Vás, aby ste dané poplatky uhradili na číslo účtu Združenia SLO/SLO ”: 0635464415/0900/ IBAN:SK3509000000000635464415, alebo osobne na Predsedníctve, resp. pokladníčke Združenia SLO/SLO - p. Alenke Gorjup. Poukázanie 2% dane z príjmov FO a PO: Súčasne si Vás ako členov a cez Vás aj Vašich známych i priateľov dovoľujeme osloviť s požiadavkou na poukázenie Vašich 2% dane z píijmov FO a PO za rok 2014 v prospech nášho spoločného „Združenia SLO/SLO“, ak sa práve rozhodujete komu ich poukázať“, resp. nemáte ich komu postúpiť. Radi by sme sa o uchádzali a Vašu priazeň aj v tetjo veci. Pre rýchlešie informovanie a uľahčenie celého postupu Vám zasielame základné informácie k tejto záležitosti (popis krokov a vzorové tlačivo s vypísanými údajmi o Združení SLO/SLO). Pri PO, živnostníkovi, FO ktoré podávajú osobne daňové priznania sa dané údaje vypisujú priamo do daňových priznaní. Všetky údaje o reistrácii Združenia SLO/SLO je taktiež v prílohe (obchodné meno, názov, sídlo, právna forma IČO/SID a pod.). Už teraz za také Vaše rozhodnutie srdečne ďakujeme, tešíme sa na skoré osobné stretnutia na spoločných akciách organizovaných aj za Vášho výrazného prispenia Predsedníctvom Združenia SLO/SLO, jej členmi, priateľmi a spriaznencami. S pozdravom, Mgr. Pavel Tokoly podpredseda Združenia SLO/SLO Tel./fax: +421 55 673 4597/ +421 55 675 4597 mob.:0917952422 email:ptokoly@sk.uss.com

Späť ->