Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO,14.-15.04.2015

14.-15.4.2015 - Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO, o Slovensku a súčasnom stave a možnostiach slovenskej ekonomiky a prístupe na trhy V Murskej Sobote sa konalo podujatie venované podpore slovinských spoločností pri ich vstupe na zahraničné trhy. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia z Rakúska, Srbska, Maďarska, Chorvátska. B. Meršak predstaví práve Slovensko, konkrétne činnosť Združenia SLO/SLO.

Späť ->img

img