Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slovinské dni v Košiciach, 16.9.2015

Veľvyslanectvo v spolupráci s mestom Košice a ďalšími miestnymi partnermi v dňoch 10.-12. septembra 2015 zorganizovalo projekt nazvaný Slovinské dni v Košiciach. Slovinské dni obsahovali množstvo podujatí z rôznych oblastí. Jeden z najvýraznejších bola účasť slovinských vinárov na Košických slávnostiach vína 10.-12.septembra. Predstavili sa vinári z oblasti Vipavskej doliny, vinárstva Lepa Vida, Tilia, Guerilla, Benčina, ktorých je v Košiciach možné už od začiatku tohto roku, vďaka pomoci miestneho distributéra, kúpiť, ako aj vína Dornberg a predstavitelia štajerských vinárstiev Sanctum a Zlati grič. Okrem slovinských stánkov s vínom sme tiež pripravili stánky s propagačným materiálom o Slovinsku a slovinským kulinárstvom, kde sme návštevníkom ponúkli kraňskú klobásu, tolminský syr, olivový olej a čerstvo upečený domáci pohánkový chlieb. Slovinskú nôtu festivalu vína sme podčiarkli koncertom skupiny Same babe, ktorá hodinu a pol trvajúcim koncertom rozveselila množstvá návštevníkov. Veľvyslankyňa Bernarda Gradišnik sa na oficiálnom otvorení podujatia v sprievode primátora Richarda Rašiho prihovorila verejnosti, kde zvlášť vyzdvihla vinársku tradíciu v Slovinsku, pozvala na návštevu slovinských stánkov a poďakovala mestu a Košičanom za ich preukázanú pohostinnosť. Kúsok od podujatia, v Slovenskom technickom múzeu, sa 10. septembra konalo otvorenie výstavy Janez Puhar – život a dielo vynálezcu. Výstava sa stretla s dobrým ohlasom a je možné si ju pozrieť do 11. októbra 2015. Ten istý deň sa v Košickom kultúrnom centre konalo premietanie filmu Kohútie raňajky. Štvrtkový program sme ukončili večerným pohostením pre spoluorganizátorov a aktívnych účastníkov nášho podujatia. Pohostenie, ktorého sa zúčastnili všetci partneri projektu, zároveň aj primátor Košíc, sme pripravili vo vinotéke Villa Casa, kde od začiatku roka predávajú aj vipavské vína. Veľvyslankyňa Gradišnik sa v prípitku poďakovala všetkým, ktorí prispeli k realizácii projektu, zvlášť primátorovi Košíc a jeho tímu. Na pohostení sme predstavili vipavské vína, jedným z nich bolo ocenené zlatou medailou na súťaži v rámci festivalu (vipavské vína dokonca získali 2 zlaté a 2 strieborné medaily). Ako pohostenie sme ponúkli typické slovinské jedlá. Slovinské dni pokračovali v piatok, v priestoroch regionálnej Slovenskej obchodnej komory Košice (SOPK), kde sa konalo Slovensko-slovinské obchodné fórum. Okrem komory boli spoluorganizátormi podujatia tiež Východoslovenská investičná agentúra a Združenie SLO/SLO. Fórum bolo venované získavaniu nových podnikateľských príležitostí pre slovinské a košické spoločnosti. Zo slovinskej strany sa ho zúčastnili predstavitelia firiem Luka Koper, Trimo a Kovintrade, zo slovenskej 10 potenciálnych obchodných partnerov. Fórum otvorili primátor Košíc p. Raši a veľvyslankyňa p. Gradišnik, ktorá v príhovore zvýraznila skutočnosť o absencii obchodných stykov medzi Košicami a Slovinskom a vyslovila presvedčenie, že práve fórum môže dopomôcť k rozšíreniu spolupráce. Primátor Raši sa poďakoval veľvyslanectvu za organizáciu fóra a ostatných aktivít v rámci projektu a prisľúbil podporu mesta pri ďalších aktivitách na vytváranie hospodárskej spolupráce. Zúčastneným bol predstavený tiež obchodný priestor v Košickom kraji a slovinská spoločnosť Luka Koper s dôrazom na potenciál využitia prístavu zo strany tunajších firiem. Nasledovala krátka prezentácia predstavenia činnosti a obchodného záujmu spolupracujúcich firiem a ďalšia časť fóra, vzájomné rokovania. Počas rokovaní predstavitelia slovinských spoločností nadviazali dôležité kontakty pre zvýšenie ich aktivít v Košickom kraji. Program slovinských dní zakončili deti. V Knižnici pre mládež im známa slovinská autorka Lila Prap predstavila svoje Dinosaury, ktoré vyšli v slovenskom preklade na jar tohto roka vo vydavateľstve Perfekt. Veľvyslanectvo knižnici podarovalo 4 výtlačky knihy. Neskôr deti v knižnici nadšene spolupracovali pri odkrývaní podobností a rozdielov medzi slovinským a slovenským jazykom s lektorkou slovinčiny Sašou Vojtechovou Poklač. Partneri pri organizácii podujatí: Združenie SLO-SLO, Lektorát slovinského jazyka na Fif UK v Bratislave, Mesto Košice, Visit Košice, SOPK Košice, Východoslovenská investičná agentúra, Slovenské technické múzeum, Knižnica pre mládež mesta Košice, Košické kultúrne centrá – Kulturpark, Felix wines.

Späť ->img

img