Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slovinsko - slovenské obchodné stretnutie podnikateľov, Slovinské dni v Trenčíne (12. mája 2016)

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave, Trenčianska regionálna komora SOPK a Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín region zorganizovalo dňa 12.5.2016 v rámci akcie Slovinské dni v Trenčíne aj sprievodnú akciu "Slovinsko-slovenské obchodné stretnutie podnikateľov". Ponúklo možnosť účasti slovenským podnikateľom, ktorí by mali záujem o vytvorenie spolupráce s jednotlivými slovinskými spoločnosťami. Na rokovania priamo prišli aj 4 slovinské spoločnosti: fa Luka Koper – Porto of Koper so sektorovým zameraním: transport a logistika, lesný, automobilový a potravinársky priemysel, ďalej fa Trimo d.d., so sektorovým zameraním na: stavebníctvo, architektúra, developerstvo Fersped d.o.o. so sektorovým zameraním na: transport a logistika, lesný, automobilový a potravinársky priemysel Kovintrade s.r.o so sektorovým zameraním na: kovopriemysel a metalurgiu.

Späť ->img

img

img

img

img