Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

PIKNIK a Recepcia pri príležitosti 25. výročia Dňa štátnosti Slovinskej republiky, 22.6.2016

Členovia Združenia SLO/SLO sa dňa 22.06.2016 stretli na „P I K N I K U“, organizovanom Združením SLO/SLO. Išlo o spoločné neformálne posedenie členov a priateľov Združenia SLO/SLO s partnermi. Uvedená akcia patrí ku každoročným pravidelným stretnutiam našich členov a Slovincov žijúcich na Slovensku a je spojená s malým občerstvením. Tohto roku sme boli poctení, že naša akcia mohla byť súčasťou významného spoločensko-kultúrneho podujatia organizovaného pri príležitosti „25. výročia Dňa štátnosti Slovinskej republiky“. Sprievodnou doplňujúcou akciou bola aj výstava „SLOVinsko - SLOVenská dimenzia“. Uvedené podujatia sa uskutočnili, aj za našej podpory, v Dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava (od 17.00 do 19.00 hod., ). Predpokladáme, že Tým, ktorí ste sa zúčastnili sa tieto spoločné akcie páčili a budete nás podporovať v našej činnosti aj v budúcnosti. S pozdravom Borut Meršak - Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img

img