Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Akcia „Sajenje Lipe“, pri príležitosti osláv 25. výročia samostatnosti Slovinskej republiky , 06.10.2016

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave zorganizovalo v spolupráci so zástupcami mestskej časti DNV, Lektorátom slovinského jazyka na FiF UK a Združením SLO/SLO akciu „Sajenje Lipe“, v rámci osláv 25. výročia samostatnosti Slovinskej republiky . Uvedené podujatie sa uskutočnilo vo štvrtok, 6. októbra o 12.00 hodine na Námestí 6. apríla, na začiatku ulice SLOVINEC v Devínskej Novej Vsi. zástupcami organizátorov sa slávnostne spoločne zasadila slovinská lipa. Myšlienku tohto podujatia t.j. spoločného fungovania a spolupráce krajín vystihla p. Bernarda Gradišnik, veľvyslankyňa, ktorá okrem iného povedala ,,Zasadíme spolu lipu, ktorá je slovinským, ako aj našim spoločným, slovanským symbolom.˝ Zúčastneným ďakujeme za spoluprácu pri tejto akcii. Borut Meršak Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img

img