Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO (VZ) , v utorok, 22.novembra o 15.00 hod

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, v utorok, 22.novembra o 15.00 hod. sa konalo Riadne Valné zhromaždenie Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky, v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava. Program Valného zhromaždenie Združenia SLO/SLO bol nasledovný: 1. Voľba orgánov Valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO (schválené) 2. Výročná správa o aktivitách v čase od posledného Valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie (schválené) 3. Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie (schválené) 4. Zmena stanov Združenia SLO/SLO (schválené) 5. Rôzne (návrh na spojenie so Združením STROjÁR)- (schválené) V prípade záujmu je možné uvedené dokumenty zaslať v prípade žiadosti na emailovú adresu žiadateľa - člena. Na VZ boli osobne alebo cez splnomocnenie prítomní 20 členovia. S pozdravom Borut Meršak, predseda Združenia SLO/SLO Dodatočné informácie o združení sú dostupné na: http://www.slo-slo.eu/ a http://www.bratislava.embassy.si/index.php?id=3544&L=15

Späť ->img

img

img

img

img