Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Akcia SLO/SLO hody k „5. výročiu“ fungovania Združenia SLO/SLO , 22.11.2016

Združenie SLO/SLO zorganizovalo „SLO/SLO hody“ - ďalšie spoločné neformálne posedenie členov a priateľov Združenia SLO/SLO. Išlo o stretnutie našich členov a zástupcov Slovincov žijúcich na Slovensku, spojené s malým občerstvením. Toto podujatie sa zorganizovalo pri príležitosti „5. výročia“ riadného fungovania Združenia SLO/SLO a slúžilo ako poďakovanie všetkým jej aktívnym členom i priateľom zo Slovinskej a Slovenskej republiky, za ich pomoc a podporu. Uvedená akcia sa uskutočnila, dňa 22.11.2016, od 16.30, (hneď po skončení VZ Združenia SLO/SLO)v reštaurácii Sladovňa na poschodí. Združenie SLO/SLO ďakuje za Vašu početnú účasť a pebne verí, že ste sa v spoločnom kruhu cítili dobre. Borut Meršak Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img

img