Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Obchodná misia SOPK do Slovinska, 05-07.apríl 2017, Ľjubljana

Trnavská regionálna komora SOPK Vás pozýva na obchodnú misiu do Ľjubljany - Slovinsko Termín konania : 05-07.apríl 2017 Partneri : Obchodná a priemyselná komora Ľjubljana Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe Vašich požiadaviek, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri. Predbežný program obchodnej misie 1. deň 5.4. (streda) – stretnutie účastníkov v Trnave, odchod mikrobusom do Ľjubljany, ubytovanie v ***hoteli 2. deň 6.4. (štvrtok) – prezentácie na obchodnej komore Ľjubljana, predstavenie slovenskej delegácie, dvojstranné obchodné rokovania, návšteva technologického parku 3. deň 7.4. (piatok) – odchod, transfer do Trnavy s možnou zastávkou v Celje návšteva medzinárodného priemyselného veľtrhu Predpokladané náklady pri 6 platiacich účastníkoch: Transfer mikrobusom Trnava-Ľjubljana-Trnava, miestna doprava, ubytovanie v hoteli jednoposteľová izba s raňajkami, organizačné náklady spojené so zabezpečením kooperačných stretnutí platené slovinskej strane. Spolu predpokladané náklady pre člena/osoba 540 EUR plus DPH Spolu predpokladané náklady pre nečlena/osoba 590 EUR plus DPH V prípade záujmu nás prosím kontaktujte čo najskôr, najneskôr do 10.3.2017 na adresu Trnavská regionálna komora SOPK Peter Kovář, Trhová č. 2, 917 00 Trnava, tel : 033 5512 744, fax : 033 5512 603, e-mail peter.kovar@sopk.sk Organizačné pokyny 1/ Žiadame Vás o vyplnenie priloženého kooperačného formulára v anglickom jazyku. Vaše podklady budú zaslané nášmu partnerovi za účelom vyhľadať a pozvať obchodných partnerov na rokovania firiem. Nesprávne a nedostatočne vyplnený kooperačný dotazník znižuje pravdepodobnosť výberu vhodného partnera. 2/ Účastníci obchodnej misie by mali mať znalosť anglického jazyka Podrobnejšie informácie sú dostupné v priloženom dokumente https://www.mzv.sk/podnikajme_v_zahranici/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/obchodna-misia-sopk-do-slovinska?p_p_auth=v7d5filg&_101_INSTANCE_Iw1ppvnScIPx_redirect=%2Fpodnikajme_v_zahranici%2Fekonomicke_spravy

Späť ->