Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Seminár Budúcnosť EÚ po brexite, 8. november 2017, Bratislava

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok vystúpil v stredu (8. novembra 2017) v Bratislave na seminári Budúcnosť EÚ po brexite organizovanom Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou SOPK), kde hovoril o príčinách brexitu, prebiehajúcich rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ako aj o nasledujúcich krokoch. "Dnes je to presne 503 dní od rozhodnutia Britov vystúpiť z EÚ. Intenzívne rokovania priniesli istý pokrok, potrebujeme sa však pohnúť ďalej. Slovensko má bytostný záujem na tom, aby sme čím skôr mohli začať hovoriť o podobe budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Na to je však potrebné dohodnúť sa na podmienkach vystúpenia, vrátane finančného vyrovnania, ešte do konca roka," uviedol pri tejto príležitosti štátny tajomník. Ďalšími účastníkmi diskusie boli veľvyslanec Spojeného kráľovstva v SR A. Garth, právny poradca Európskej komisie G. Zavvos a rektor Akadémie vied E. Chmelár. I. Korčok si však myslí, že skôr ako veľké vízie je dnes dôležité to, ako sa Európska únia vysporiada s hypotékou z minulosti. Od nášho vstupu bola EÚ v permanentnej kríze. V tejto súvislosti štátny tajomník uviedol: "Ak sa chceme vyhnúť ďalšej špirále kríz, musíme dobudovať základné úspešné projekty integrácie. V tejto snahe SR považuje za kľúčové riadiť sa piatimi základnými princípmi. Prvým princípom je, že sa nebránime hlbšej integrácii všade tam, kde to má pre SR prínos. Ďalším princípom je zachovanie jednoty, ale nie na úkor pokroku. Tretím je dôsledné udržiavanie princípov proporcionality a subsidiarity. Tiež by sme mali zachovať komunitárny model EÚ a nesmieme zabúdať ani na dodržiavanie stanovených pravidiel.(Zdroj:"TASR a Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR")

Späť ->img

img

img