Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO (VZ) , 07.11. 2017

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, v utorok, 07.novembra o 15.00 hod. sa konalo Riadne Valné zhromaždenie Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky, v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava. Program Valného zhromaždenie Združenia SLO/SLO bol nasledovný: 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2. Výročná správa o aktivitách v čase od posledného valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3. Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4. Voľba členov predsedníctva Združenia SLO/SLO 5. Voľba členov revíznej komisie Združenia SLO/SLO 6. Rôzne V prípade záujmu je možné uvedené dokumenty zaslať v prípade žiadosti na emailovú adresu žiadateľa - člena. Na VZ boli osobne alebo cez splnomocnenie prítomní 19 členovia. Po valnom zhromaždení ste boli srdečne pozvaní na event „SLO/SLO DAY“ - spoločné neformálne posedenie prítomných a pozvaných členov a priateľov Združenia SLO/SLO, v reštaurácii Sladovňa na poschodí, vzadu (16.30 hod). S pozdravom Borut Meršak, predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->