Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Od baroka po impresionizmus - koncert, 07.02.2018

Milí priatelia, pri príležitosti slovinského kultúrneho sviatku - Prešernovho dňa, sa konal dňa 7. februára 2018 o 16.00 hodine na Veľvyslanectve Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava koncert 2 vynikajúcich slovinských umelkýň p. Mojca Zlobko Vajgl a p. Jurka Zoroja. Veľmi pekne ďakujeme všetkým prítomným za účasť a dúfam, že si každý odniesol veľký kultúrny zážitok z tejto akcie. S pozdravom Borut Meršak Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img