Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Na návšteve u primátora Šamorína a rokovania o možnostiach spolupráce, 30.11.2019

Dňa 30.11.2019 sa zúčastnili spoločného stretnutia s primátorom mesta Šamorín p. Gregor Kozovinc- veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku, p. Miha Rossler-obchodný radca veľvyslanectva Slovinskej republiky na Slovensku, p. Matej Prkic - generálny riaditeľ Petrol Geo Lendava, p. Renata Kevric- obchodná riaditeľka Petrol Geo Lendava, p. Borut Meršak- predseda Združenia SLO/SLO a p.Peter Pὅrsὅk- člen predsedníctva Združenia SLO/SLO. V rámci stretnutia prebiehali rokovania o možnostiach vzájomnej spolupráce vo viacerých oblastiach. ...

Čítať ďalej ->


Slovinsko-Brazílska obchodná komora nam ponúka spoluprácu a pomoc pri vstupe na brazílsky trh

Spoštovani, Pred 30 leti je bila ustanovljena v Braziliji, Gospodarska zbornica Slovenija Brazilija, SLOBRAZ, ki še danes aktivno deluje v korist podjetij iz Slovenije in podjetij slovenskih izseljencev. Ta podjetja in člani zbornice imajo izkušnje na tem konkurenčnem vendar tudi izredno perspektivnem trgu. Te izkušnje in znanje nudimo članom vaše organizacije za nastop na brazilskem trgu katerega letni uvoz presega 260 miljard dolarjev z 210 miljoni prebivalcev. Bilaterna gospodarska menjava med Slovenijo in Brazilijo presega pol miljarde dolarjev od tega slovenski izvoz presega 150 miljonov dolarjev letno. Z trgovinskim sporazumom med EU in Mercosul ter z EFTA in...

Čítať ďalej ->


Obchodná delegácia na Slovensku, 08.11.2019

Združenie SLO / SLO zorganizovalo s podporou slovinskej agentúry SPIRIT a Ministerstva pre hospodársky rozvoj Slovinskej republiky obchodnú delegáciu na Slovensku. Zástupcovia šiestich slovinských spoločností spolu s vedením nášho združenia mali možnosť navštíviť a nadviazať obchodné kontakty v oblasti strojárskeho priemyslu so spoločnosťou Synklad Energy a so spoločnosťou Matador Nitra pre oblasť automobilového priemyslu....

Čítať ďalej ->


Akcia SLOSLO ACTION, 12. 11.2019 (16.30), Bratislava

Vážení členovia, milí priatelia a priaznivci, Združenie SLO/SLO zorganizovalo dňa 12.11.2019, o 16.30, v reštaurácii Sladovňa, Ventúrska 5, v Bratislave, akciu „SLO/SLO ACTION“ - spoločné stretnutie a neformálne posedenie členov, priateľov i zástupcov Slovincov žijúcich na Slovensku a v Česku. Bolo to skromné poďakovanie všetkým aktívnym členom i priateľom za čas a prácu venovanú združeniu, ich pomoc, spoluprácu a pravidelnú podporu. Spoločne sme sa zabavili, posilnili existujúce a nadviazali nové priateľstvá a partnerstvá. S pozdravom Borut Meršak - Predseda Združenia SLO/SLO ...

Čítať ďalej ->


Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLOSLO,12. 11.2019 (15.00), Bratislava

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, sa uskutočnilo dňa 12.novembra 2019 od 15.00 hod., Raidne Valné zhromaždenie Združenia Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky. VZ sa konalo v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava a riadilo sa nasledovným programom: 1.Voľba orgánov valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2.Výročná správa o aktivitách v čase od posledného valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3.Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4.Rôzne S pozdravom Borut Meršak, predseda...

Čítať ďalej -><< < 8 9 10 [11] 12 13 14 > >>

img

img

img

img

img

img