Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Pozvánka na „Seminár – Prezentácia obchodného prostredia a dobrých predajných skúseností slovinských a slovenských podnikov do Slovinska resp. na Slovensko“, 31.08.2021

Združenie SLO/SLO Vás pozýva na seminár „Prezentácia obchodného prostredia a dobrých predajných skúseností slovinských a slovenských podnikov do Slovinska resp. na Slovensko“, ktorý sa uskutoční dňa 31.8.2021 o 11:00 hod. prostredníctvom platformy ZOOM. Prihlásené podniky obdržia link na uvedenú udalosť deň vopred. Viac informácií získate a prihlášky zasielajte na email: prezident@sloslo.eu Seminár sa uskutoční za podpory agentúry SPIRIT a Ministerstva pre hospodárstvo a technológiu Republiky Slovinsko. S pozdravom Borut Meršak – predsednik Združenja SLO/SLO

Späť ->img