Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Riadne Valné zhromaždenie „Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky“, 27.10.2015

Dňa 27.10.2015 sa uskutočnilo sa riadne Valné zhromaždenie „Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky“, 27.10.2015 VZ sa už tradične konalo v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava, za účasti členov Združenia a zástupcov slovinského veľvyslanectva t.j. veľvyslankyne Slovinskej republiky na Slovensku p. B. Gradišnik. V rámci schváleného programu členovia zvolili orgány VZ Združenia SLO/SLO. S predloženým návrhom prítomní hlasovaním súhlasili. Následne Predseda Združenia predniesol „Výročnú správu o aktivitách v čase od posledného Valného zhromaždenia a Plán činností...

Čítať ďalej ->


FILMOVO-LITERÁRNY VEČER S FERIM LAINŠČEKOM - Retrospektíva slovinského filmu, 14.10.2015

Dňa 13 .10.2015 Veľvyslanectvo Slovinskej republiky a Lektorát slovinského jazyka na FiF UK Vás v spolupráci so Združením SLO/SLO pripravilo FILMOVO-LITERÁRNY VEČER S FERIM LAINŠČEKOM, ktorý sa konal v rámci projektu Retrospektíva slovinského filmu v priestoroch Veľvyslanectva Slovinska. Po besede s autorom a občerstvení sa premietal známy slovinský film Kohútie raňajky (Petelinji zajtrk), ktorého autorom scenáru je práve F. Lainšček. V rámci projektu Retrospektíva slovinského filmu sa na veľvyslanectve budú premietať ďalšie filmy so slovenskými titulkami. 20.10.2015 o 18:00 film Alexandrinke a 28.10.2015 o 18:00 film Vesna. Srdečne Vás...

Čítať ďalej ->


Pozvánka na Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO (27.október 2015 o 16.00 hod.), 16.9.2015

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, v mene Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO v utorok, 27.októbra 2015 o 16.00 hod. Stretnutie sa už tradične bude konať v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava. Návrh programu VZ: 1. Voľba orgánov Valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2. Výročná správa o aktivitách v čase od posledného Valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3. Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4. Rôzne Po Valnom...

Čítať ďalej ->


Slovinské dni v Košiciach, 16.9.2015

Veľvyslanectvo v spolupráci s mestom Košice a ďalšími miestnymi partnermi v dňoch 10.-12. septembra 2015 zorganizovalo projekt nazvaný Slovinské dni v Košiciach. Slovinské dni obsahovali množstvo podujatí z rôznych oblastí. Jeden z najvýraznejších bola účasť slovinských vinárov na Košických slávnostiach vína 10.-12.septembra. Predstavili sa vinári z oblasti Vipavskej doliny, vinárstva Lepa Vida, Tilia, Guerilla, Benčina, ktorých je v Košiciach možné už od začiatku tohto roku, vďaka pomoci miestneho distributéra, kúpiť, ako aj vína Dornberg a predstavitelia štajerských vinárstiev Sanctum a Zlati grič. Okrem slovinských stánkov s vínom sme...

Čítať ďalej ->


Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO,14.-15.04.2015

14.-15.4.2015 - Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO, o Slovensku a súčasnom stave a možnostiach slovenskej ekonomiky a prístupe na trhy V Murskej Sobote sa konalo podujatie venované podpore slovinských spoločností pri ich vstupe na zahraničné trhy. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia z Rakúska, Srbska, Maďarska, Chorvátska. B. Meršak predstaví práve Slovensko, konkrétne činnosť Združenia SLO/SLO. ...

Čítať ďalej -><< < 20 21 22 [23] 24 25 26 > >>

img

img

img

img

img

img