Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Združenie SLO/SLO a Združenie STROJÁR na spoločnej pracovnej ceste v Slovinsku

Zástupcovia Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky (Združenie SLO/SLO) a Združenia STROJÁR sa zúčastnili v dňoch 01.-04.10. 2017 spoločne pracovnej cesty v Slovinska. Výjazdové zasadutie sa zrealizovalo s podporou a v spolupráci s partnerským Združením Strojár. Nárast záujmu o spoluprácu medzi slovinskými a slovenskými podnikateľmi, silnejúca potreba výmeny informácií a tiež rastúca snaha o lepšiu koordináciu pri ďalšom rozširovaní už existujúcej spolupráce boli hlavné dôvody, prečo sa zástupcovia Združenia STROJÁR a Združenia SLO/SLO p. Borut Meršak (K-BM Trade s.r.o.), p. Pavel Tököly (U. S. Steel Košice s.r.o.), p. Pavol Šimkovič (OZ Strojár, CSM Industry s.r.o.), p. Peter Pörsök (Varos Trade s.r.o.) zúčastnili stretnutí s predstaviteľmi významných slovinských štátnych orgánov, organizácií a inštitúcií podporujúcich rozvoj vzájomnej obchodnej spolupráce medzi podnikateľskými subjektmi Slovenska a Slovinska. Priamo v Slovinsku dostalo možnosť predstaviť obe združenia, ich činnosť, plány, jednotlivých členov a ich zástupcov. Počas pracovných stretnutí sa rokovalo s predstaviteľmi Úradu vlády Slovinskej republiky pre Slovincov v zahraničí (Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu), Ministerstva pre hospodársky rozvoj a technológiu, úradom Služby Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko i Veľvyslancom a obchodným radcom Veľvyslanectva SR v Slovinsku. Okrem iného sa zaujímali aj o zlepšenie resp. rozšírenie možností pre získanie podpory a financovania činnosti združenia prostredníctvom týchto subjektov. Spoločne sa uskutočnili aj spoločné stretnutia s predstaviteľmi slovinských podnikateľských subjektov ako napr. Luka Koper, d. d., Vino Mulec i s predstaviteľmi talianského združenia podobného ako je Združenie SLO/SLO a to so združením „Slovensko deželno gospodarsko združenje“ /Unione regionale economica slovenia, Trst, Italia/. Na stretnutí s Veľvyslancom a obchodným radcom Veľvyslanectva SR v Slovinsku odovzdali zástupcovia združenia osobne diplom čestného člena Združenia SLO/SLO bývalej mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyni Slovinskej republiky v Slovenskej republike p. Bernarde Gradišnik. Tá dlhodobo aktívne prispievala a prispieva k prehĺbovaniu hospodárskej a kultúrnej spolupráce medzi oboma krajinami. Ďalším významným cieľom, resp. úlohou tejto spoločnej pracovnej cesty bolo vytvoriť predpoklady pre pomoc pri vyhľadávaní nových potenciálnych obchodných partnerstiev v Slovinsku, pre budúcu pravidelnú výmenu skúsenosti a poznatkov z oblasti strojárstva, zvárania, transportu a logistiky, zhromažďovania námetov na riešenie, pripomienok a požiadaviek súvisiacich so šírením inovácií a poznania v oblasti strojárstva a zvárania. Ďalej by to mala byť pomoc v oblasti organizácie, koordinácie a administrovania vzdelávania pre iných záujemcov z tuzemska a zahraničia v oblasti strojárstva a zvárania (sprostredkovávanie lektorskej činnosti), spolupráca s domácimi a zahraničnými inštitúciami podobného zamerania ako aj s orgánmi verejnej moci, podpora a pomoc pri stretnutiach s neformálnymi záujmovými spolkami, cez ktoré by sa mohlo účinnejšie dosiahnuť naplnenie cieľov a aktivít oboch OZ, podpora a pomoc pri uchádzaní sa o členstvo v iných sektorových združeniach a vstupe do európskych národných a medzinárodných organizácii, získavanie a postupovanie informácií o projektoch financovaných zo zdrojov EÚ, resp. jej členských krajín s cieľom podieľať sa na zabezpečovaní celospoločensky významných programov a projektov v oblasti strojárstva a zvárania a pod..

Späť ->img

img

img

img