Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Literárno - diskusný večer "Svetoobčianky & literatúra", 11.12. 2018, o17.00 hod.

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás informovať o predvianočnom stretnutí s predstaviteľkami odboru MIRA s názvom Svetoobčianky & literatúra. Na literárno-diskusnom večeri sa predstavia významné spisovateľky a prekladateľky zo Slovinska aj zo Slovenska - Klarisa Jovanovič, Jerneja Jezernik a Stanislava Chrobáková Repar. Pomocou krátkej videoprojekcie sa priblíži aj život jednej z najväčších slovinských cestovateliek Almy M. Karlin (1889 -1950). Literárny večer sa bude konať 11.12. o 17,00.hod. na Veľvyslanectve Slovinska v SR, Ventúrska 5, Bratislava. ...

Čítať ďalej ->


Autumn Business Gathering – Luka Koper, 29.11.2018, Crown Plaza, Bratislava

Na podujatí "Autumn Business Gathering – Luka Koper " na ktorom sa zúčastnili aj viacerí zástupcovia členov združenia SLO/SLO, sa zúčastnil manažment spoločnosti Luka Koper, zástupcovia komunity portov Koper a zástupcovia všetkých významných firiem, ktoré využívajú prístav Koper pre svoje obchodné aktivity. ...

Čítať ďalej ->


Konferencia: „Riziká vývoja svetového obchodu“, 29.11.2018, Austria Trend Hotel, Bratislava

Konferenciu, ktorej sa zúčastnili aj niektorí členovia Združenia SLO/SLO organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory. K aktuálnej problematike vývoja svetového obchodu v najbližších rokoch vystúpili p. Karl Brauner, námestník generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve a p. Peter Brňo, zástupca Slovenskej republiky vo WTO. Ďalším účastníkom konferencie bude p. Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nasledovala diskusia k aktuálnym otázkam. ...

Čítať ďalej ->


SLO/SLO EVENT, 27.11.2018, o 16.30 hod., Bratislava

Po valnom zhromaždení predseda predsedníctva Združenia SLO/SLO poďakoval prítomným za ich čas venovaný združeniu, za spoluprácu v roku 2018 a poprial do ďalšej činnosti združeniu ako i samotným jej členom i priateľom veľa osobných a pracovných úspechov do roku 2019. Nasledovala pravidelná spoločenská akcia SLO/SLO EVENT“ - ďalšie neformálne stretnutie našich členov a zástupcov Slovincov žijúcich na Slovensku, spojené s malým občerstvením. Toto podujatie je poďakovaním všetkým aktívnym členom i priateľom zo Slovinskej a Slovenskej republiky, za ich pomoc a podporu. ...

Čítať ďalej ->


Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO, 27.novembra 2018 o 15.00 hod., Bratislava

V utorok, 27.novembra 2018 o 15.00 hod. sa konalo Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO, v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava, s týmto programom: 1.Voľba orgánov valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2.Výročná správa o aktivitách v čase od posledného valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3.Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4.Rôzne Na VZ bolo prítomných osobne alebo na základe splnomocnenia 20 členov Združenia SLO/SLO z celkového počtu členov (prostredníctvom splnomocnenia 15 členov). ...

Čítať ďalej -><< < 1 2 [3] 4 5 6 > >>

img

img

img

img

img

img