Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Literárny večer so známym slovinským básnikom, publicistom, spevákom Esadom Babačićom, 18.10.2018

Vo štvrtok, 18.10., sa na Veľvyslanectve Slovinskej republiky konal literárny večer so známym slovinským básnikom, publicistom, spevákom Esadom Babačićom. Večer organizoval Lektorát slovinského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, v spolupráci so Združením SLO/SLO a Veľvyslanectvom Slovinskej republiky. Esad Babačić v rámci večera, ktorý moderovala lektorka slovinského jazyka FIF UK Saša Vojtechová Poklač a tlmočila Svetlana Kmecová, predstavil publiku svoj rozsiahly umelecký opus, ktorý zahŕňa viac ako 13 samostatných básnických zbierok, biografiu najúspešnejšieho slovinského boxera Dejana Zavca, knihu o úspechu slovinských hokejistov Banda a množstvo básní publikovaných v rôznych zbierkach a časopisoch doma aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získal aj niekoľko ocenení prípadne nominácií. V programe vystúpili s prekladmi básní študenti slovinského jazyka. Esad Babčić v piatok, 19.10, v rámci svojho hosťovania predstavil študentom slovinčiny na FIF UK históriu slovinského punku.

Späť ->img

img

img

img

img