Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slovinské dni v Košiciach, 16.9.2015

Veľvyslanectvo v spolupráci s mestom Košice a ďalšími miestnymi partnermi v dňoch 10.-12. septembra 2015 zorganizovalo projekt nazvaný Slovinské dni v Košiciach. Slovinské dni obsahovali množstvo podujatí z rôznych oblastí. Jeden z najvýraznejších bola účasť slovinských vinárov na Košických slávnostiach vína 10.-12.septembra. Predstavili sa vinári z oblasti Vipavskej doliny, vinárstva Lepa Vida, Tilia, Guerilla, Benčina, ktorých je v Košiciach možné už od začiatku tohto roku, vďaka pomoci miestneho distributéra, kúpiť, ako aj vína Dornberg a predstavitelia štajerských vinárstiev Sanctum a Zlati grič. Okrem slovinských stánkov s vínom sme...

Čítať ďalej ->


Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO,14.-15.04.2015

14.-15.4.2015 - Murska Sobota, Slovinsko – medzinárodná ekonomická konferencia "Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu", s našim príspevkom na konferencii - prezentáciou o Združení SLO/SLO, o Slovensku a súčasnom stave a možnostiach slovenskej ekonomiky a prístupe na trhy V Murskej Sobote sa konalo podujatie venované podpore slovinských spoločností pri ich vstupe na zahraničné trhy. Podujatia sa zúčastnili aj predstavitelia z Rakúska, Srbska, Maďarska, Chorvátska. B. Meršak predstaví práve Slovensko, konkrétne činnosť Združenia SLO/SLO. ...

Čítať ďalej ->


KONFERENCIA: Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015, 28.01.2015

KONFERENCIA: Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2015 Hlavné témy, ktorými priniesli komplexný obraz o hospodárskom prostredí v roku 2015 prezentovali členovia Vlády SR, NBS a iných významných inštitúcií SR. Poskytli aktuálne informácie o slovenskej a svetovej ekonomiku v roku 2015, aký bude ďalší vývoj. Prognóza vývoja ekonomiky, ako aj očakávania slovenských firiem spracované na základe výsledkov dotazníkového prieskumu, bola vydaná aj knižne a obdržal ju každý účastník konferencie. Ekonomická konferencia, ktorú organizovala Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) sa konala dňa 27. januára 2015 (utorok) od 09.00 do...

Čítať ďalej ->


ČLENSKÉ 2015 + POPIS POSTUPU KROKOV na poukázanie 2 % dane v prospech „Združenia SLO/SLO“, 23.03.2015

Vážení členovia Združenia SLO/SLO, keďže už je tu opäť ďalší rok a sezóna 2015 v plnom prúde, dovoľte, aby sme Vám pripomenuli a požiadali Vás v zmysle platných STANOV o zaplatenie ročného členského poplatku na rok 2015, t.j. ČLENSKÉ: FO (fyzické osoby) vo výške 50 €, PO (právnické osoby) vo výške 100 € Študenti a dôchodcovia a umelci vo výške 1€. Predsedníctvo Združenia SLO/SLO sa počas minulého roka uznieslo, že pre riadne fungovanie a naplánovanie činnosti Združenia SLO/SLO na celý rok je potrebné, aby sa členské poplatky uhradili do konca marca v danom roku. Zároveň prosíme aj členov, ktorí nejakým...

Čítať ďalej ->


Konferencia : POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2015, 14.04.2015

Dňa 14. apríla 2015 sa v budove rektorátu Ekonomickej univerzity v Bratislave sa konala konferencia s názvom: POHĽADY NA EKONOMIKU SLOVENSKA 2015. Cieľom konferencie bolo hlavne prezentovať výsledky aktuálnych strednodobých prognóz vývoja HDP, prezentovať návrhy opatrení na zabezpečenie rastu HDP a efektívneho vývoja trvale udržateľného rastu na Slovensku, informácie o meraní HDP, skrytej (šedá, čierna) ekonomike a iné. Konferenciu organizuje Slovenská štatistická a demografická spoločnosť už od roku 2001. Tento rok sa konal už 15. ročník konferencie. Tento a aj predchádzajúce ročníky potvrdili, že konferencia vzbudila záujem u odbornej...

Čítať ďalej -><< < 16 17 18 [19] 20 21 22 > >>

img

img

img

img

img

img