Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Stretnutie Slovincov pri príležitosti Dňa štátnosti

20.06.2014 V stredu, 18. júna, 2014, sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky konalo stretnutie Slovincov žijúcich na Slovensku, priateľov a sympatizantov Slovinska a jeho kultúry ako aj členov Združenia SLO/SLO. V úvodnom príhovore veľvyslankyňa Bernarda Gradišnik prítomných privítala a pripomenula, že stretnutie je venované 25. Júnu, kedy sa Slovinsko aj formálne stalo nezávislým a uplynulo už 23 rokov od prijatia Deklarácie o nezávislosti Slovinska a Základná ústavná listina o samostatnosti a nezávislosti Slovinska. Zdôraznila, že počas týchto 23 rokov Slovinsko dosiahlo veľa, načo môže byť hrdé. Veľvyslankyňa hosťom zaželala...

Čítať ďalej ->


Lado Jakša - Koncert ˝Neviditeľné sa stáva viditeľným˝pri príležitosti 110. výročia narodenia básnika Srečka Kosovela

23.05.2014 21. mája sa v priestoroch Veľvyslanectva Slovinska v Bratislave, v spolupráci so Združením SLO/SLO a Lektorátom Slovinského jazyka v Bratislave, ako aj dramatickej skupiny študentov, konal koncert Lada Jakšu s názvom ˝Neviditeľné sa stáva viditeľným.˝ Lado Jakša je slovinský skladateľ, autor a interpret hudby, fotografie, multivízie (klavír, saxofón, klarinet, flauta, kalimba). Na koncerte ukázal fotomultivíziu, ktorá ponúka umelecké spojenie jazzu a ambientálnej hudby, ako aj umeleckej fotografie. Koncert bol organizovaný v spolupráci so slovinsko-slovenským Združením SLO/SLO v súvislosti s oslavami 110. výročia narodenia básnika Srečka...

Čítať ďalej ->


Oslava slovinského kultúrneho sviatku v Bratislave

V utorok, 18.2.2014, sme na slovinskom veľvyslanectve v Bratislave oslávili slovinský kultúrny sviatok. Položili sme veniec pod pamätnú tabuľu Franceho Prešerna na Prešernovej ulici v Bratislave. V priestoroch veľvyslanectva sme v spolupráci s lektorátom slovinského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a podnikateľským slovinsko-slovenským Združením SLO/SLO hostili Janeza Škofa (harmonika) a Marjana Stanića (bicie), ktorí sú Škofovými interpretáciami básní Daneho Zajca a Edvarda Kocbeka hostí, aj z radov diplomatického zboru, nadchli....

Čítať ďalej ->


Úspešné kooperačné podujatie a rokovania so slovinskými firmami

SOPK, 24.4.2012 Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe poverenia Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravila Slovensko-slovinské ekonomické fórum, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. apríla 2012 (štvrtok) v rámci oficiálnej návštevy prezidenta Slovinska pána Danila Türka na Slovensku. Po ekonomickom fóre sa uskutočnilo aj úspešné kooperačné podujatie zorganizované v rámci projektu Enterprise Europe Network, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 slovenských a takmer 30 slovinských firiem a prebehlo cca 150 bilaterálnych rokovaní. Slovinské firmy boli zastúpené v nasledovných sektoroch: chemický, farmaceutický, elektrotechnický a...

Čítať ďalej ->


Vystúpenie prezidenta SR Ivana Gašparoviča na slovensko – slovinskom ekonomickom fóre, Bratislava

12. 4. 2012 Vaša Excelencia, vážený pán prezident, vážené dámy a páni, rád som prijal možnosť otvoriť slovensko-slovinské podnikateľské fórum. Moje osobitné poďakovanie patrí slovinskému prezidentovi Danilovi Türkovi, ktorý do Bratislavy priviedol významných predstaviteľov slovinskej podnikateľskej elity. Rastúci počet slovenských firiem podnikajúcich v Slovinsku, i slovinských firiem pôsobiacich na Slovensku, potvrdzuje tendenciu rozširovania a prehlbovania našej spolupráce. Častejšie obchodné a ekonomické kontakty, kooperáciu, výmenu názorov a skúseností, zvlášť osobné kontakty na všetkých úrovniach, od podnikateľskej až po...

Čítať ďalej -><< < 16 17 18 [19] 20 > >>

img

img

img

img

img

img