Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Slovensko | Podpora exportu a investícií - Nový informačný nástroj hľadania exportných príležitostí pre slovenských exportérov, 17.02.2016

Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, M. Lajčák uviedol na zasadnutí Rady vlády SR na podporu exportu a investícií dňa 17. februára 2015 nový informačný nástroj hľadania exportných príležitostí pre slovenských exportérov. Materiál s názvom „Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít v jednotlivých teritóriách sveta“ je pre podnikateľov sprístupnený na ústrednom portáli http://export.slovensko.sk/. Momentálne sa pracuje na interaktívnej verzii, ktorá umožní podnikateľom ľahko vyhľadať, do ktorých krajín existuje perspektíva vývozu výrobkov. Tieto informácie dopĺňajú širokú ponuku...

Čítať ďalej ->


Seminár: Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2016, 28.01.2016

Dňa 28. 1. 2016 sa v Bratislave uskutočnil v poradí už 19. ročník ekonomickej konferencie „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2016“, kde bola verejnosti predstavená makroekonomická prognóza SR na začínajúci sa rok a výsledky exkluzívneho ekonomického prieskumu medzi členmi SOPK. Na konferencii vystúpili aj štátni tajomníci ministerstiev financií a hospodárstva, guvernér NBS a predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Prognózy a analýzu výsledkov prieskumu prezentovali: Peter Mihók , Radko Kuruc , Rastislav Chovanec , Jozef Makúch , Ivan Šramko , Pavol Ochotnický , Ladislav Vaškovič....

Čítať ďalej ->


Riadne Valné zhromaždenie „Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky“, 27.10.2015

Dňa 27.10.2015 sa uskutočnilo sa riadne Valné zhromaždenie „Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky“, 27.10.2015 VZ sa už tradične konalo v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava, za účasti členov Združenia a zástupcov slovinského veľvyslanectva t.j. veľvyslankyne Slovinskej republiky na Slovensku p. B. Gradišnik. V rámci schváleného programu členovia zvolili orgány VZ Združenia SLO/SLO. S predloženým návrhom prítomní hlasovaním súhlasili. Následne Predseda Združenia predniesol „Výročnú správu o aktivitách v čase od posledného Valného zhromaždenia a Plán činností...

Čítať ďalej ->


FILMOVO-LITERÁRNY VEČER S FERIM LAINŠČEKOM - Retrospektíva slovinského filmu, 14.10.2015

Dňa 13 .10.2015 Veľvyslanectvo Slovinskej republiky a Lektorát slovinského jazyka na FiF UK Vás v spolupráci so Združením SLO/SLO pripravilo FILMOVO-LITERÁRNY VEČER S FERIM LAINŠČEKOM, ktorý sa konal v rámci projektu Retrospektíva slovinského filmu v priestoroch Veľvyslanectva Slovinska. Po besede s autorom a občerstvení sa premietal známy slovinský film Kohútie raňajky (Petelinji zajtrk), ktorého autorom scenáru je práve F. Lainšček. V rámci projektu Retrospektíva slovinského filmu sa na veľvyslanectve budú premietať ďalšie filmy so slovenskými titulkami. 20.10.2015 o 18:00 film Alexandrinke a 28.10.2015 o 18:00 film Vesna. Srdečne Vás...

Čítať ďalej ->


Pozvánka na Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO (27.október 2015 o 16.00 hod.), 16.9.2015

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, v mene Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky si Vás dovoľujem pozvať na Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO v utorok, 27.októbra 2015 o 16.00 hod. Stretnutie sa už tradične bude konať v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava. Návrh programu VZ: 1. Voľba orgánov Valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2. Výročná správa o aktivitách v čase od posledného Valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3. Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4. Rôzne Po Valnom...

Čítať ďalej -><< < 15 16 17 [18] 19 20 21 > >>

img

img

img

img

img

img