Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Konferencia: „Riziká vývoja svetového obchodu“, 29.11.2018, Austria Trend Hotel, Bratislava

Konferenciu, ktorej sa zúčastnili aj niektorí členovia Združenia SLO/SLO organizovala SOPK v spolupráci s Nadáciou na podporu vzdelávania a ekológie a Národným výborom Medzinárodnej obchodnej komory. K aktuálnej problematike vývoja svetového obchodu v najbližších rokoch vystúpili p. Karl Brauner, námestník generálneho riaditeľa Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Ženeve a p. Peter Brňo, zástupca Slovenskej republiky vo WTO. Ďalším účastníkom konferencie bude p. Juraj Sipko, riaditeľ Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nasledovala diskusia k aktuálnym otázkam. ...

Čítať ďalej ->


SLO/SLO EVENT, 27.11.2018, o 16.30 hod., Bratislava

Po valnom zhromaždení predseda predsedníctva Združenia SLO/SLO poďakoval prítomným za ich čas venovaný združeniu, za spoluprácu v roku 2018 a poprial do ďalšej činnosti združeniu ako i samotným jej členom i priateľom veľa osobných a pracovných úspechov do roku 2019. Nasledovala pravidelná spoločenská akcia SLO/SLO EVENT“ - ďalšie neformálne stretnutie našich členov a zástupcov Slovincov žijúcich na Slovensku, spojené s malým občerstvením. Toto podujatie je poďakovaním všetkým aktívnym členom i priateľom zo Slovinskej a Slovenskej republiky, za ich pomoc a podporu. ...

Čítať ďalej ->


Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO, 27.novembra 2018 o 15.00 hod., Bratislava

V utorok, 27.novembra 2018 o 15.00 hod. sa konalo Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLO/SLO, v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava, s týmto programom: 1.Voľba orgánov valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2.Výročná správa o aktivitách v čase od posledného valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3.Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4.Rôzne Na VZ bolo prítomných osobne alebo na základe splnomocnenia 20 členov Združenia SLO/SLO z celkového počtu členov (prostredníctvom splnomocnenia 15 členov). ...

Čítať ďalej ->


Literárny večer so známym slovinským básnikom, publicistom, spevákom Esadom Babačićom, 18.10.2018

Vo štvrtok, 18.10., sa na Veľvyslanectve Slovinskej republiky konal literárny večer so známym slovinským básnikom, publicistom, spevákom Esadom Babačićom. Večer organizoval Lektorát slovinského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, v spolupráci so Združením SLO/SLO a Veľvyslanectvom Slovinskej republiky. Esad Babačić v rámci večera, ktorý moderovala lektorka slovinského jazyka FIF UK Saša Vojtechová Poklač a tlmočila Svetlana Kmecová, predstavil publiku svoj rozsiahly umelecký opus, ktorý zahŕňa viac ako 13 samostatných básnických zbierok, biografiu najúspešnejšieho slovinského boxera Dejana Zavca, knihu o úspechu slovinských...

Čítať ďalej ->


Stretnutia s českými, slovenskými a slovinskými podnikateľskými a inými subjektmi, počas návštevy obchodnej delegácie v Českej republike

„Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije SPIRIT in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije“ OZ Strojár a OZ SLO/SLO zorganizovalo pre svojich členov a priateľov obchodné stretnutia s českými, slovenskými a slovinskými podnikateľskými a inými subjektmi, počas návštevy obchodnej delegácie v Českej republike (Praha a Brno), v dňoch 14.10.–16.10.2018. Návšteva mala poslúžiť na podporu činnosti smerujúcich k naplneniu cieľov oboch OZ. Cieľom je podpora, propagácia podnikateľských a iných aktivít riadnych členov OZ a spolupráca tých partnerov, s ktorými obe OZ spolupracujú (ako súčasť ich...

Čítať ďalej -><< < 13 14 15 [16] 17 18 19 > >>

img

img

img

img

img

img