Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Pozvánka na akciu SLOSLO ACTION, 12. 11.2019 (16.30), Bratislava

Vážení členovia, milí priatelia a priaznivci, Združenie SLO/SLO si Vás dovoľuje pozvať na akciu „SLO/SLO ACTION“ - spoločné stretnutie a neformálne posedenie členov, priateľov i zástupcov Slovincov žijúcich na Slovensku a v Česku. Je to skromné poďakovanie všetkým aktívnym členom i priateľom za čas a prácu venovanú združeniu, ich pomoc, spoluprácu a pravidelnú podporu. Príďte sa zabaviť, posilniť existujúce a nadviazať nové priateľstvá a partnerstvá. Akcia sa uskutoční dňa 12.11.2019, o 16.30, v reštaurácii Sladovňa, Ventúrska 5, Bratislava, SR. Člen Združenia SLO/SLO si so sebou môže priviesť 1 osobu/partnera. Prosíme o potvrdenie Vašej účasti najneskôr do 05. 11.2019, e-mailom na: ptokoly@sk.uss.com alebo na telefónne číslo: +421 903400620 resp. +421 917952422. Tešíme sa na Vás. Borut Meršak - Predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->