Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

Riadne Valné zhromaždenie Združenia SLOSLO,12. 11.2019 (15.00), Bratislava

Vážené členky a členovia Združenia SLO/SLO, sa uskutočnilo dňa 12.novembra 2019 od 15.00 hod., Raidne Valné zhromaždenie Združenia Združenia občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky. VZ sa konalo v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky, Ventúrska 5, Bratislava a riadilo sa nasledovným programom: 1.Voľba orgánov valného zhromaždenia Združenia SLO/SLO 2.Výročná správa o aktivitách v čase od posledného valného zhromaždenia a Plán činností Združenia SLO/SLO pre nasledujúce obdobie 3.Správa o hospodárení Združenia SLO/SLO a rozpočet na ďalšie obdobie 4.Rôzne S pozdravom Borut Meršak, predseda Združenia SLO/SLO

Späť ->img

img

img

img

img