Združenie občanov a spoločností Slovinskej republiky a Slovenskej republiky

2. NÁRODNÁ KONFERENCIA O INTERNACIONALIZÁCII SLOVINSKEJ EKONOMIKY, 10.apríl 2019

Predstavitelia Združenia SLO/SLO sa zúčastnili 2. NÁRODNEJ KONFERENCIE O INTERNACIONALIZÁCII SLOVINSKEJ EKONOMIKY, konanej 10. apríla 2019, Kongresové centrum Brdo, Predoslje 49, Kranj. Organizátori: Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a technológií, Obchodná a priemyselná komora Slovinska, SPIRIT Slovinsko, verejná agentúra a ministerstvo zahraničných vecí PROGRAM: GLOBÁLNE TRENDY A SLOVINSKO, PREZENTÁCIA INTERNACIONALIZAČNÉHO AKČNÉHO PLÁNU (Mednarodni Izzivi 2019 - 2020), BUDÚCE AKTIVITY V OBLASTI HOSPODÁRSKEJ DIPLOMACIE, SLOVINSKO V GLOBÁLNOM HOSPODÁRSKOM PRIESTORE, atď.

Späť ->img

img

img

img

img